Zendingswerkers Beiroet ongedeerd

Het zendingsechtpaar Wilbert en Rima van Saanen, die wonen en werken in Beiroet, zijn ongedeerd. Dat bericht Evelien Vrolijk van Kerk in Actie. Door de enorme explosie in de haven van Beiroet, vlakbij het historisch centrum, zijn volgens de laatste berichten zeker 100 doden gevallen en 4000 mensen gewond. Er zou een loods zijn ontploft waar 2700 ton ammoniumnitraat - zeer explosief materiaal - lag opgeslagen.

‘Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn heel veel gewonden’, vertelt Rima van Saane. Ook het gebouw van de Near East School of Theology, partner van Kerk in Actie, is beschadigd. Uitgezonden medewerkers Wilbert en Rima van Saane en hun kinderen zijn ongedeerd gebleven.

Het gebouw van de Near East School of Theology (NEST) ligt in de Beiroetse wijk Hamra, dichtbij het havengebied. Wilbert, Rima en hun kinderen Christina en Pieter wonen en werken in het gebouw van NEST, maar waren op het moment van de explosie buiten de stad. Wilbert vertelt: ‘We hoorden twee enorme explosies en keken naar buiten. Op dat moment zaten we op een berg, zo’n 7 km hemelsbreed van de plek, dus we zagen al snel dat het bij de haven was’.

Wilbert is na de explosie bij het gebouw van NEST geweest, op 3 kilometer afstand van de rampplek. ‘Er is gelukkig niemand gewond geraakt, maar wel veel materiële schade. Sommige sponningen zijn er helemaal uitgeslagen. Toen ik er was, was men al begonnen met schoonmaken. Overal hoor je het geluid van glas dat wordt opgeveegd’.


‘Mensen zijn in shock en totaal ontredderd’, vervolgt Wilbert. ‘Het was een enorme klap die mensen hebben meegemaakt. Bij de haven zag ik na de explosie overal ambulances. Graansilo’s zijn zwaar beschadigd. Daar maak ik me wel zorgen over. Nu is men vooral gericht op medische zorg, ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel. Her en der smeult er nog vuur en proberen brandweerlieden het te doven’.

Wilbert van Saane werkt al enkele jaren in Beiroet, sinds 1 augustus (dus sinds enkele dagen) verzorgt hij voor Kerk in Actie aan NEST cursussen in systematische theologie, missiologie en praktische theologie. Als studentenpastor organiseert hij kapelvieringen en retraites voor studenten en staf. Daarnaast heeft hij een coördinerende rol in programma's voor buitenlandse predikanten om kennis te maken met het Oosters christendom.


Van 2014 tot heden werkte Wilbert als studentenpastor aan de Armeens-Evangelische Hagazian Universiteit in Beirut, Libanon. Hij was in die periode uitgezonden door Interserve, met ondersteuning van Kerk in Actie en GZB. Wilbert, Rima en hun kinderen wonen in het gebouw van NEST en leven hier mee met de studenten- en docentengemeenschap. Wilbert en Rima zijn beiden theoloog en daarnaast is Rima predikant binnen de National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL). Daarmee is zij de derde vrouwelijke predikant in het Midden-Oosten. Daarnaast doceert Rima praktische theologie aan NEST, waarbij zij vakken geeft als liturgie, homiletiek en pastoraat.


Evelien Vrolijk geeft aan dat eventuele extra collectes voor het werk in Beiroet zeer op prijs worden gesteld. Naar verwachting zal Kerk in Actie binnenkort nog wel met meer informatie komen. De consulente wijst ook op de mogelijkheid om de mensen in Beiroet te gedenken in het gebed. Hieronder een mogelijke tekst.

Vader in de hemel,


God, we bidden U voor de inwoners van Beiroet,

een zware explosie in de haven bracht verwoesting en dood.
We voelen ons zo machteloos in dit verdriet,
daarom wenden wij ons tot U.
U bent de enige die sterker is dan al het leed.
Vader, wilt U omzien naar Uw land, Libanon.

Wij danken U dat Wilbert en Rima van Saane en hun kinderen ongedeerd zijn,
en veilig temidden van alle verwoesting.
Wij bidden U voor hen in deze moeilijke situatie,
wees hen nabij in deze tijd.

Wij bidden u voor onze partners ter plekke,
Near East School of Theology, Middle East Council of Churches en Youth for Christ,
plaatsen waar zovelen worden opgeleid om Uw kerk in het Midden-Oosten te dienen.
Hun gebouwen zijn zwaar beschadigd.
Wilt u hen nabij zijn in deze donkere dagen?


We vragen U om kracht voor de hulpdiensten,

voor hulpverleners die hun leven wagen in het zoeken naar slachtoffers,
voor artsen en verpleegkundigen die de gewonden behandelen,
voor wie hun huizen volledig zijn verwoest,
voor iedereen die getroffen is door deze grote ramp.


Grote God, U ziet al dit leed.

Ontferm U over Beiroet.
U bent de enige die redding kunt bieden.

En we vertrouwen op U!


Amen

Foto: Familie Van Saane (foto Kerk in Actie)