Werkgemeenschap Zwolle 

De werkgemeenschap Zwolle kwam dinsdag 22 september voor het eerst sinds de coronacrisis weer bij elkaar in Nieuwleusen. In de Maranathakerk waren de tafels keurig op anderhalve meter afstand van elkaar neergezet. Men begon met een maaltijd en een kennismakingsronde voor drie nieuwe predikanten in de regio. Daarna volgde een gebedsviering in de kerk. En vervolgens kwamen de verhalen over corona van de diverse pastores. 

De ervaringen waren heel divers, dat laat zich raden. Vier vragen stonden in het gesprek centraal: 
* Geloof, God en coronavirus – heb jij dat verbonden met elkaar? En zo ja, op welke manier?

* Wat heb je moeilijk gevonden in de afgelopen coronaperiode

* Zijn er ook, verrassend genoeg in zo’n crisis, inspirerende initiatieven en inzichten ontstaan?

* Wat zijn de accenten die je voor jezelf als predikant legt in de komende tijd, waarin het coronavirus voorlopig nog wel zal rondwaren?

In de meer algemene uitwisseling bracht de classispredikant het schrijven naar voren dat vanuit de classis aan de werkgemeenschap is verstuurd. Daarin de vraag om met elkaar over dit thema te spreken. Het kan een aanmoediging zijn om een studieplan te maken en men kan resultaten van ervaringen van studieverlof onderling uitwisselen. Eén van de pastores corrigeerde: 'Met de nieuwe invalshoek zou ik niet spreken over studieverlof, maar over studie. Je krijgt immers niet expliciet een verlofperiode'. 

Foto: gebedsviering in de kerkzaal. Ds. Liekele Hoekstra gaat voor, de pastores zitten op gepaste afstand. Gezien de ruimte en de ventilatie en de afstand kon er wel gezongen worden.