Academiepastoraat in Enschede

De protestantse gemeente Enschede krijgt een forse subsidie van de landelijke kerk voor het academiepastoraat in Enschede. Er wordt een vijf-jarig project ingezet met een halftijds pastor voor de hogeschool en de universiteit. Voorwaarde voor de subsidie is onder meer de nadrukkelijke verbondenheid met de plaatselijke gemeente en het pastoresteam.

 

Het kerkblad Kerk & Stad bericht over de toekenning. Ds. Jaco Zuurmond en Frits Schutte hoorden bij de mensen die vanuit Enschede met vertegenwoordigers vanuit de classis hebben opgetrokken om de aanvraag voor het project van de grond te krijgen. De voorbereidingen hebben al met al zo’n twee jaar in beslag genomen.

Met het vertrek van studentenpastor ds. Janneke Bekhof in 2018 ontstond er een vacature en in datzelfde jaar besloot de synode van de PKN dat het studentenpastoraat meer ingebed zouden moeten worden in de plaatselijke kerkgemeenten. De kerkenraad in Enschede ondersteunde inspanningen om het werk ook in de toekomst een plaats te geven. ‘Wij willen immers ‘kerk voor de stad’ zijn en de UTwente, Saxion en ARTez maken een belangrijk deel uit van de stad’, aldus de kerkenraad in het kerkblad van de protestantse gemeente.

De Ontmoetingskerk bundelde in 2015 de activiteiten van de diverse wijken en sprak uit als gemeente betrokken te willen zijn bij de ontwikkelingen in de breedte van de stad. Daaronder rekent men ook de studentengemeenschap. Men richt zich zowel op universiteit als op hogeschool. Het gaat niet alleen om de studenten, maar om de hele gemeenschap van onderwijs en onderzoek. Daarom spreekt men in Enschede ook niet over ‘studentenpastoraat’, maar over ‘academiepastoraat’.

Het kerkblad schrijft: ‘Geloof, religie en zingeving nemen tegenwoordig een heel andere plaats in de samenleving in en juist ook in het leven van jonge mensen die een technische opleiding volgen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om uitsluitend ‘pastorale ondersteuning’ te gaan aanbieden voor de christelijke student. Studenten die kerkelijk gebonden zijn, vinden vaak hun weg wel in de wijkgemeentes of bij de kerk van hun ouders. Juist als PGE voelen wij ons geroepen om als kerk ‘present’ te zijn in de wereld van hoger onderwijs, waar de spannende en prangende vragen aan de orde zijn. Vragen die de wetenschap stelt aan de toekomst. Op die plek willen wij als kerk aanwezig zijn en een ‘vrijplaats’ vormen waar ontmoeting centraal staat. Ontmoeting tussen student en docent, ontmoeting tussen zingeving en wetenschap, ontmoeting tussen leven en studie, ontmoeting tussen ethiek en onderzoek. Een ontmoetingsplek zonder verplichting van studiepunten, publicatiedruk of carrièreopbouw, maar waar met tal van activiteiten ruimte wordt geschapen om elkaar van mens tot mens te ontmoeten’.

Ontmoetingen en bijeenkomsten zullen niet (alleen) op de UTcampus plaatsvinden, maar juist ook in de Ontmoetingskerk. ‘We hopen dat er zo een dynamiek zal ontstaan die ons mede leert ‘kerk van de toekomst’ te zijn, doordat we onze deuren open te zetten naar de wereld van studie en wetenschap en waar we als kerk niet los van willen staan’, aldus de kerkenraad in het kerkblad. ‘Qua activiteiten denken we (in alle voorlopigheid) aan kortlopende inspiratieprojecten die passen bij de netwerkcultuur waar de huidige student in leeft. Simpel gezegd: samen praten, samen vieren, samen eten, samen fietsen, samen samen ‘doen’ (activiteiten), een vrij podium creëren met gastsprekers om na te denken wat ons bezig houdt als mensen onder Gods zon: wetenschap, politiek, economie, media, en daarbij de diepere vragen stellen, samen stil en ontvankelijk zijn, samen … (vul maar in)’.

Archieffoto uit straatbeeld van Enschede (december 2018)