Gebruik sociale media

Het Friesch Dagblad heeft op 12 juli 2019 een artikel geschreven over het gebruik van sociale media. Inspiratiebron is de Anglicaanse Kerk, die individuele christenen en kerken oproept ‘sociale media en internet tot een positieve plek te maken’. De kerk maakte richtlijnen die mensen en groepen kunnen ondertekenen. De ondertekenaars willen vriendelijk en open in hun taalgebruik zijn, de waarheid spreken, anderen inspireren, saamhorigheid in het oog houden en kwetsbaren beschermen. Het Friesch Dagblad maakte een verkenning langs vier predikanten hoe zij aankijken tegen het gebruik van sociale media. Via de classispredikant van Friesland kwamen ze bij de classispredikant van Overijssel-Flevoland.

De krant noteerde het volgende uit de mond van Klaas van der Kamp: ,,Sociale media horen bij een netwerksamenleving. Als je wilt meeleven en in deze tijd vitaal wilt zijn kan je niet zonder mobiele telefoon, zonder WhatsApp, zonder Facebook en zonder Twitter.”

,,Ik merk dat mensen opnieuw moeten leren praten als ze sociale media gebruiken. Een paar musts zijn: schrijf niet te veel vanuit emoties, heb respect voor degene over wie je schrijft en humor is alleen humor als het niet ten koste van een ander gaat. In die zin herken ik de waarschuwing van Anglicaanse zijde wel. Voor ons als kerk en voor de gemeenten is het een uitdaging te participeren en vooral steeds de levensbeschouwelijke component te benoemen. Het is dan ook jammer dat nogal wat kerken daar geen beleid op maken.”


,,Om actief mee te doen is het van belang dat mensen zich realiseren hoe het medium werkt. In de praktijk gaat het nog wel eens mis. Dat komt doordat mensen zich oppompen, eerst een gesprek in zichzelf voeren, zich boos maken en dan vanuit hun emotie de sociale media opgaan. Je komt ze dan tegen in hun negatieve gevoelens, die ze op anderen loslaten.”


,,Ik word soms ook onheus benaderd, of mensen betwijfelen mijn integriteit. Ik vond het bijvoorbeeld lastig toen de classispredikanten werden benoemd. Daarover kwam een vloedgolf aan reacties: dat we man waren en grijs en brildragend en een blauw kostuum hadden. Je werd te kijk gezet en kon er weinig aan doen. Je moest de insinuaties eenvoudig uitzitten, je voelt je dan veroordeeld zonder dat je nog maar één daad hebt kunnen verrichten.”


,,Maar de negatieve kanten kunnen niet wegnemen dat er ook veel positieve ervaringen en kansen zijn. Zo bieden de sociale media de mogelijkheid om snel een groep mensen te bereiken. Daarom wil ik als classispredikant het aantal gebruikers van Twitter en Facebook dat mij volgt uitbouwen. Je kunt elkaar dan op een snelle manier bereiken.”

Eigen verhaal 

Andere reacties zijn er van Sytze Ypma, predikant van de protestantse gemeente Franeker; Wim Stougie, emeritus predikant van de protestantse gemeente Eastermar en Bertjan van de Lagemaat, predikant in de Nederlandse Kerk in Londen. Bertjan van de Lagemaat vertrok in 2017 uit Beetsterzwaag / Olterterp naar Londen. Hij zegt in het FD onder meer: ‘Ik weet nog goed dat de aartsdeken van London in een van mijn eerste bijeenkomsten hier benadrukte dat we ons als predikanten bewust moeten zijn van onze voorbeeldfunctie en van de manier waarop we ons uiten op sociale media’. En: ‘Aanvankelijk wilden we als kantoor van de Nederlandse Kerk nog weleens berichten delen en re-tweeten van actiegroepen als ‘the3million’ die actievoeren tegen brexit en opkomen voor de belangen van de Europeanen die in het Verenigd Koninkrijk wonen en werken. Daar zijn we mee gestopt, omdat we daar vragen over kregen en omdat we zelf ook twijfelden. Het is beter je eigen verhaal te vertellen als kerk dan politieke meningen van anderen te delen’.

Sytze Ypma zegt onder meer: ‘Het is jammer dat de Protestantse Kerk in Nederland er niks mee doet. Dit onderwerp is belangrijker dan de PKN denkt. Online word je op veel manieren beïnvloed, soms zonder dat je het door hebt – door reclames, maar ook door algoritmes van Facebook en Twitter, die bepalen wat je te zien krijgt. De werkelijke urgentie van een onderwerp blijkt vaak pas achteraf, maar je kunt het ook proberen te zien terwijl het gebeurt. Dit is wel zo’n thema waar dat moet’.

Foto (Friesch Dagblad / sociale media): Bertjan van de Lagemaat