Update: Ommen heeft de teller op 30.000 euro

De teller voor de campagne om solidair te zijn met mensen die het ergste te lijden hebben onder de stijgingen van de (energie)prijzen in Ommen staat op 30.000 euro. Dat maakte ds. Kest Jelsma bekend aan een verslaggever van het Nederlands Dagblad. Men verwacht in Ommen tegen het einde van deze maand mensen concreet te kunnen helpen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van supermarktbonnen, waardoor men het eigen budget anders kan besteden. 

Kerk in Actie heeft in samenwerking met Kerkpunt (vrijgemaakt, nederlands-gereformeerd) een webinar gehouden op 1 februari 2022. Daarvoor was grote belangstelling vanuit diaconale kring. Individuele hulpverlening is - blijkens de driejaarlijkse armoedebarometer - één van de belangrijke vormen van hulpverleningen van iedere diaconie. Gemiddeld helpen diaconieën - klein en groot door elkaar heen - 24 gezinnen en personen verder; het gaat om een bedrag van 15 miljoen euro. Dat bedrag zal door de energiecampagne dit jaar behoorlijk hoger uitvallen. 

De laatste driejaarlijkse armoedebarometer dateert van 2019. De landelijke kerk kon nog niet zeggen of het lukt om ook in 2022 zo'n onderzoek te laten uitvoeren. De energiebarometer is in het achterliggend decennium een methode geweest om inzichtelijk te maken welke vragen er op diaconieën en caritasverenigingen afkomen en een manier om gemeenten als belangrijke portefeuillehouders aan te spreken op het sociale beleid.  

 

 

Hoe vinden we de armen?

Het thema van solidariteit bij stijgende energieprijzen leeft in de classis. Het komt bij een vierjaarlijkse gesprekken in gemeenten vaak aan de orde. 'We vinden het belangrijk de individuele hulpverlening, maar we moeten eerlijk zijn; het is lastig om de mensen te bereiken. Uit de statistiek weten we dat tien procent van de mensen in de categorie armoede valt, maar die tien procent halen we lang niet wat de contacten betreft'. 

Je hoort die geluiden ook bij kerken die meedoen met de campagne. Een diaken schreef: 'Het lukt ons maar niet om de goede mensen te vinden. We moeten listen verzinnen om ze te bereiken. Dat doen we door collectieve voorzieningen af te kondigen en door samen te werken met gemeente en voedselbank'. 

Het thema krijgt met name vanuit andere regio's steeds meer ondersteuning. Waar eerder bij het webinar van Overijssel-Flevoland al diverse grote steden uit andere delen van Nederland aanhaakten, zoals Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Apeldoorn, vinden nu ook steeds meer classicale vergaderingen de weg naar de diaconale accenten. Groningen-Drenthe hield een webinar en Zuid-Holland-Noord besprak een strategie in het breed moderamen van de classis. 

De landelijke kerk reageert als er concrete vragen binnenkomen. De leiding van de kerk schaart zich verder achter de verklaring van de Raad van Kerken die aandringt bij de overheid op gepast beleid. Zoals bekend zijn er diverse politieke partijen die een issue maken van de solidariteit in de samenleving bij sterk stijgende inflatie en energieprijzen. 


Voor meer informatie: klik hier

Voor achtergronden bij dit thema vanuit Overijssel-Flevoland: 
* Klik hier voor de inzet van Hardenberg.
Klik hier voor bijdrage classispredikant aan webinar december.
Klik hier voor chat bij webinar december. 
Klik hier voor veelvoorkomende vragen met antwoorden daarop (FAQ).
Klik hier voor gesprekken die RTV-Oost voerde met ds. Kest Jelsma en ds. Klaas van der Kamp.
Klik hier voor een column over de prijsstijgingen waarmee we te maken krijgen, in de streektaal opgenomen voor Ziezozondag, 14 november, 10.20 uur. 
Klik hier voor een gesprek met Jan Timmerman, diaconaal medewerker in Zwartsluis, over zijn praktische ervaring met het herverdelen van gelden.
Klik hier voor een verklaring van de Raad van Kerken in Nederland, waarin men aandringt op solidariteit in Nederland. 
Klik hier. voor een aanpak in Apeldoorn.