Ervaringen op locatie 

Voor de vierjaar-gesprekken ben ik als classispredikant op dit moment geregeld in Hardenberg. Er zijn diverse wijkkerkenraden en diverse predikanten c.q. kerkelijk werkers. Meestal ga ik 's middags (namiddag) naar de predikant. 's Avonds ga ik dan een uur naar de kerkenraad. Ik probeer de agenda zoveel mogelijk af te stemmen op de thema's waar de kerkenraad mee bezig is. Onderwerpen die dan bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: Hoe betrekken we de middengeneratie en de jongeren bij de kerk? Hoe ontwikkelingen we de liturgie zodat het mensen direct aanspreekt? En hoe verhoudt zich de inzet voor het pastoraat tot de inzet om de stenen in stand te houden? 

In de pauze tussen het middagdeel en het avonddeel ga ik kuieren om even te ontspannen. Ik bezoek ook geregeld de bibliotheek om een impressie in te tikken en om de krant te lezen. In Hardenberg zit de bibliotheek in één pand met een scholengemeenschap. Bij de trap trof ik een publiek printbord waarop geinige teksten voorbijkomen. Een paar beeld ik hieronder af.