Februari 2022

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
---------------------------------------------------------------------------

Voorbij corona
De kerken heropenen zich in het kielzog van de samenleving. Kerkdiensten kunnen tot een derde worden gevuld met inachtneming van de anderhalve meter. Door de week kunnen er weer activiteiten worden ontplooid. De maatregelen gelden tot 8 maart, tussentijds is er een evaluatie op 15 februari.

Fossiele beleggingen
Ds. Thea de Ruijter uit Dronten is één van de predikanten die het pensioenfonds vraagt het geld anders te beleggen. Ze wil geen pensioen wat vergaard is door beleggingen in fossiele middelen. De predikanten vragen kerkenraden een brief te sturen naar het pensioenfonds Zorg en Welzijn om de koers te verleggen. Klik hier.

Diaconale presentieplek
De protestantse gemeente Almere-Buiten (De Drieklank) is officieel een diaconale presentieplek geworden. Er is een contract getekend met Kerk in Actie waarin bijzondere aandacht is voor het contact met buurtbewoners en nieuwkomers. Klik hier.

Gemeente bijzondere aard
Het breed moderamen heeft het besluit genomen dat er een nieuwe protestantse gemeente van bijzondere aard wordt gesticht, de protestantse gemeente De Ontmoeting in Almelo. De gemeente krijgt hetzelfde grondgebied als de protestantse gemeente Almelo.

Groene Israël-theologie
Zorg voor de aarde, herstel van de wereld. Dit groene thema staat centraal bij de conferentie van Kerk en Israël in Hellendoorn op 28 maart. Er is inbreng van onder meer Bas van den Berg, Frans Verkleij, rabbijn Clari Rooda en ds. Bart Trouwborst. Klik hier.

Vergoeding
De vergoeding voor een kerkdienst is per 1 januari 136 euro, aangevuld met een kilometervergoeding. De prijs geldt voor alle protestantse gemeenten. Men moet dus niet een eigen aangepast tarief doorberekenen. Klik hier.

Plaatselijke regeling
Het breed moderamen heeft een werkgroep uit de classis gevraagd reacties te geven op deze plaatselijke regelingen. Iedere gemeente werkt met een plaatselijke regeling, die men naar het breed moderamen van de classis stuurt. De kerkenraad geeft keuzes aan in bijvoorbeeld de wijze van verkiezingen en het mandaat dat een penningmeester krijgt om geldtransacties te verzorgen. 

Godsbeelden
Het breed moderamen heeft gesproken over diverse godsbeelden die men in de plaatselijke gemeenten gebruikt. Literatuur onderscheidt negen van die beelden. Besef van het taalveld van elk godsbeeld kan helpen groepen in de gemeente beter met elkaar in gesprek te laten gaan. Klik hier.

Noordoostpolder
De burgerlijke gemeente Noordoostpolder heeft de kick-off gehad voor het opstellen van een kerkenvisie. Men stelt dat er in de polder 49 kerkgebouwen zijn, 15 daarvan vonden een herbestemming, 1 kerkgebouw is in het verleden afgebroken. De classispredikant hield een inleiding over het karakter van de kerkgebouwen. Klik hier.

Personalia

* Jeroen Knol is bevestigd als kerkelijk werker in de protestantse wijkgemeente de Stinskerk in Zwolle. Hij is ook verbonden aan de Sionskerk te plaatse.

* Jorien Beunk is aangesteld als kerkelijk werker in Borne ten dienste van het jeugdwerk.

* Ds. Henk Rodenhuis is bevestigd als predikant van de protestantse gemeente De Zaaier te Ens. 

* Ds. Jacob Mulderij uit Wezep gaat werken als bijstand in het pastoraat in de gereformeerde kerk te Urk. 

* Berthilde van de Loosdrecht stopt bij Dimence GGZ (Zwolle) en gaat als geestelijk verzorger werken voor het netwerk levensvragen in Drenthe en Groningen.  

* Ds. Marco Noorderijk uit Zetten wordt 27 februari bevestigd als predikant van de hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst (wijk 1). 

* Ds. Jan Hendrik van Wijk uit de hervormde gemeente Windesheim is beroepen in de hervormde gemeente Oud-Vossemeer. 

* Zwolle Oosterkerk en Adventskerk zoeken 1,5 fte kerkelijk werker voor gemeenteopbouw en pastoraat. Voor meer details: klik hier.


* Ds. Anneke van der Velde uit Zwolle is parttime aangesteld als adviseur dienstverlening ten behoeve van de classis Overijssel-Flevoland.

* Andele Hellema heeft als adviseur beheerszaken een andere regio gekregen; hij werkt nu ook ten behoeve van de regio’s Noordoostpolder, Kampen, Zwolle en Deventer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 4, nr. 6 (februari 2022). Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.