Boekpresentatie van Peter Siebesma

Rinus van Warven, voorganger van de lutherse gemeente in Kampen, is ook uitgever met een eigen uitgeverij. Op vrijdag 24 mei brengt hij de verantwoordelijkheden een beetje bij elkaar als hij een nieuw boek presenteert van Peter Siebesma in de lutherse kerk van de Hanzestad. De classispredikant verzorgt er een inleiding. Het boek gaat over de toekomst van de kerk.

Er zijn natuurlijk veel van die boeken en de rode draad bij de vierjaarlijkse bezoeken van de classispredikant cirkelt ook rond dat thema. Maar het boek wat Rinus van Warven als uitgever presenteert is toch net even anders.  De onderbouwing is anders. Het is opgezet vanuit de psychologie met daaraan gekoppeld – toegegeven – de nodige theologische interpretatie waarbij namen voorbij komen als Slavenburg, Den Heijer en Kuitert. Peter Siebesma, de man die het boek schreef, heeft als ondertitel meegegeven aan zijn werk ‘Over helder water uit oude bronnen en nieuwe kansen voor een krimpende kerk’.

De auteur is een veelzijdig man. Je vindt hem ook op internet met titels als ‘Beter voetbal met mentale kwaliteiten’ (dus niet over techniek en balvaardigheid; maar over datgene wat er tussen de oren zit) en ‘Koorwerk in uitvoering’ (over de reis van een partituur naar koorconcert; het gaat dan over het zingen, maar ook over wat er tussen de koorleden gebeurt, en tussen de mens en de muziek).

Hij schrijft in het begin: ‘Ik durf het aan om over de toekomst van de kerk mijn bijdrage te leveren. Als wij ons daar niet mee bezig houden, volgt de statistiek gewoon haar eigen regels. We mogen ons vertrouwen in God uitspreken ‘dat het misschien toch nog allemaal eens goed komt’, maar het lijkt me naïef te denken, dat we zonder onze actieve bemoeienis de kerk kunnen behouden. In dit boek lever ik mijn bijdrage niet als theoloog of historicus, maar als ontwikkelingspsycholoog, ook als kerkmusicus, maar vooral als iemand die de kerk de moeite waard vindt. Misschien is het juist wel goed om de theologische blik af en toe even weg te laten. Waar we mee te maken hebben, is toch allereerst een maatschappelijk vraagstuk. Daarin draait het om mensen, het gaat over zingeving, levensvragen, gevoelens van zekerheid, vertrouwen en veiligheid’.

Aan het einde van het werk geeft hij een soort samenvatting: ‘De kerk moeten we aanpassen aan de nieuwe tijd. Alles wat in de kerk te verheven is, moet geslecht worden. Anders blijft de kerk zich onnodig verheffen boven de wereld. De liturgie, de rituelen en de woorden die we gebruiken: ik denk dat ze eenvoudiger kunnen, zodat ze directer tot het hart spreken. Daarmee schep je ook helderheid, kun je je uitstekend als kerk profileren terwijl je toch middenin de samenleving komt te staan. Geef ruimte aan de stilte, aan mooie eenvoudige rituelen, aan de muziek. Daarmee keer je terug naar het begin, hoe het christendom begon’.

In winkel verkrijgbaar en gaat 14,95 euro kosten. Het telt ongeveer 140 pagina’s. Iedereen is hartelijk welkom bij de presentatie op 24 mei 's middags in de lutherse kerk in Kampen. Aanvang: circa 15.30 uur (aanvangstijd moet nog bevestigd worden).  

Foto: Peter Siebesma (foto internet)