Classicale canon voor 2020

Het jaar 2020 (twintigtwintig) staat voor de deur. Qua samenstelling van de getallen een bijzonder jaar. Een keur aan initiatieven kondigt zich aan. We maakten er een overzichtelijke classicale canon van; een niet-uitputtende, maar wel oriëntatie biedend overzicht. 2020 in tien beelden. Natuurlijk onder het voorbehoud van Jacobus.

1. Twintigtwintig als jaar van de gastvrijheid

In 2020 wordt de Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland gekozen. Iedereen kan een kerk nomineren. Het initiatief wordt onder meer gelanceerd door Jorien Kranendijk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij onderstreept met de verkiezing het belang van kerkgebouwen. Zo’n gebouw is niet alleen een plek waar mensen spiritualiteit beleven; het is tegelijk een ziel van een gemeenschap. U kunt nominaties nu insturen. Datum waarop de winnaars bekend worden gemaakt: 21 mei 2020. (Foto: Waterstaatkerk, Hengelo).2. Twintigtwintig als jaar van samen

In 2020 krijgt de samenwerking van kerkelijke gemeenten verder vorm. Uit een inventarisatie in 2019 bleek dat regio’s als Zwolle en Kampen nog geen ringsamenkomst hebben belegd. In die lacune wordt in 2020 voorzien. Daarmee krijgen de laatste regio’s ervaring van de ontmoeting van kerkenraden. Naast de ringvergaderingen zijn er de bijeenkomsten van de Kringen van Kerken, die in 2019 zijn opgericht. De data voor de ontmoeting met andere kerken (Kringen) in de regio Overijssel en Flevoland zijn al geprikt: 30 september ’s avonds in Deventer bij de Russisch-Orthodoxe Kerk (regio Overijssel) en 1 oktober vanaf 15.00 uur in Lelystad bij omroep Flevoland (regio Flevoland). (Foto Omroep Flevoland, Lelystad)3. Twintigtwintig als jaar van permanent leren

Het is de ambitie om in 2020 tenminste een verdubbeling van het aantal studieplannen van predikanten en kerkelijke werkers te krijgen. Er zijn anno 2019 22 studieplannen ingestuurd. Ongeveer tien procent van wat er aan studieplannen moet zijn. Dat cijfer moet fors omhoog. Het aantal zal in 2020 zich verdubbelen, zo is de verwachting.  De classis Overijssel-Flevoland onderscheidt zich van enkele andere classis doordat er veel aandacht wordt gegeven aan de permanente educatie. Er is een speciale commissie die ingezonden studieplannen leest en van commentaar voorziet. Achterliggende gedachte is, dat je als predikant en kerkelijk werker op de hoogte moet zijn van recente ontwikkelingen in je vak. Zoals een chirurg zich moet laten updaten, zo geldt dat van pastores. (Foto boekenkast)4. Twintigtwintig als jaar van solidariteit

We promoten het thema ‘armoede-beleid’ bij pastores die periodiek een overleg voeren met hun burgerlijke gemeente. Het armoede-onderzoek dat recent verschenen is, toont aan dat er zowel in Overijssel als in Flevoland veel aandacht is voor individuele hulpverlening. De cijfers op dat gebied zijn in deze classis hoger dan het landelijk gemiddelde. Op het gebied van georganiseerd overleg en structuur kan nog winst worden geboekt. We vragen pastores om dat in te brengen in het gesprek met de burgerlijke gemeente. (Foto Voedsel Loket Almere tijdens bezoek landelijke delegatie - Nynke Algra en Jurjen de Groot)


5. Twintigtwintig als jaar van over de schutting kijken
 
De Protestantse Kerk heeft speciale ambassadeurs aangesteld die gemeenten kunnen raadplegen als ze beleid willen maken op interreligieus gebied. Eind 2019 zag de stichting ‘Geloven in Samenleving’ het levenslicht in Zwolle. Welmoet Boender en Gé Speelman zijn ambassadeur en kunnen worden uitgenodigd plaatselijk om iets over de mogelijkheden te vertellen. Het GiS is een initiatief van de landelijke Protestantse Kerk. (Foto Gé Speelman en Welmoet Boender in Zwolle)


6. Twintigtwintig als jaar van de regionale spiritualiteit 

Theologie is niet alleen een geestelijke oriëntatie met een algemene benadering, het vraagt om maatwerk in de eigen regio. De insteek van de Heliand, geschreven door een Saksische monnik in 832 na Christus, kan daarvoor dienen en zal ongetwijfeld onderdeel uitmaken van de bezinning waar diverse theologen zich mee bezighouden. Daarnaast mag worden verondersteld dat voorgangers zowel in de prediking als in de liturgie c.q. voorbeden tot concretiseringen komen die direct aansluiten bij de leefomstandigheden van mensen.  (Foto Twentse wijnen bij VVV Diepenheim)7. Twintigtwintig als jaar van Zuid-Afrika  

KerkinActie heeft inmiddels overleg gevoerd met de lokale diakonieën in Overijssel en Flevoland en de conclusies zijn eenduidig voor de classis. De regio wordt aan een concreet land gekoppeld: Zuid-Afrika. Het jaar 2020 mag een jaar zijn waarin de verdieping in vragen van zwo lopen via de impulsen vanuit mensen in Kaapstad, Johannesburg, Durban etc. (Foto Afrikaanse familie)


8. Twintigtwintig als jaar van duurzaamheid

Op weg naar het jaar 2022 waar de grote tuinbouwbeurs (Floriade) in Almere wordt geopend, zal het thema van duurzaamheid zich nadrukkelijk aandienen op de kerkelijke agenda. En mochten we het even vergeten dan is iemand als Greta Thunberg er die als extern geweten ons kan wakker schudden. Er is veel know-how in de combinatie van groen en theologie in onze regio. Er zijn enkele pastores die het agrarische leven van binnenuit kennen; ds. Rutger Mauritz uit Lelystad doceerde jarenlang aan de Hogelandbouwschool in Dronten en drs. Jan Jorrit Hasselaar, één van de inleiders tijdens de studiedag over Jonathan Sacks op 2 maart in Hellendoorn, doceert nog steeds aankomende agrariërs in de polder. (Foto Floriadeterrein Almere, internet)


9. Twintigtwintig als jaar van contactloos collecteren

Vanuit het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken hebben we prioriteit gegeven aan het informeren over contactloos collecteren. De protestantse gemeente van Zwolle heeft inmiddels aangekondigd vanaf januari 2020 het initiatief te introduceren. Steeds meer kerkelijke gemeenten zien de mogelijkheid om met een digitale collectezak de inkomstenwerving een face-lift te geven. (Foto contactloos collecteren Lelystad)10. Twintigtwintig als jaar van de dorpskerkbeweging

Dr. Jacobine Gelderloos, vermaard vanwege haar studie die het belang van de kerk in het dorp onderbouwt, heeft aangekondigd regionale kerkendagen te gaan organiseren in 2020. Met mensen als ds. Betsy Nobel, de ambassadeur in onze classis, zal er een grote regionale bijeenkomst zijn op vermoedelijk 9 mei in Marknesse. Reserveer de datum nu vast in uw agenda! (Foto protestantse kerk Giethoorn)Foto voorpagina: Kunstwerk van Norman Burkett in Markelo. De bijeenzittende personen karakteriseren het dorpsleven en laten zowel de saamhorigheid zien als de individualiteit. De in Ierland geboren kunstenaar woont tegenwoordig in Enschede en maakte beelden in onder meer Markelo (beeldengroep Jeugd en het hier getoonde verzetsmonument), Haaksbergen (textielfabrikant Jordaan), Kampen (beelden van Kolff en de Schokkers), Heemse (Frits de Zwerver) en Steenwijkerland (De Rietsnijders).