Webinar ‘Kerk na corona’

De classis biedt kerkenraden en voorgangers de gelegenheid van gedachten te wisselen over het kerkenwerk in de tijd na corona. Op donderdag 10 maart is er vanaf 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur een webinar ‘Kerk na corona’.

De kerken mogen weer open. We kunnen vanaf vrijdag 25 februari weer vrijuit de eredienst bezoeken en ontmoetingen bijwonen. We kunnen elkaar opzoeken en bij elkaar buurten. Er is ruimte voor vertrouwd kerkelijk werk. Tegelijk zijn er kansen om nieuwe technieken die we ons in coronatijd eigen hebben gemaakt, te blijven gebruiken. We zitten op een scharniermoment in de tijd. Alle reden om elkaar digitaal – voor wie dat wil – in de ogen te zien en te spreken.

Als je je opgeeft via deze link ontvang je kort voor de bijeenkomst een adres waarop je kunt inloggen. We hebben drie mensen gevraagd een inleiding te houden en we willen samen tips en suggesties uitwisselen. We hopen elkaar op die manier te inspireren en te bemoedigen.


Het webinar kent de volgende onderdelen:
19.30 uur: opening
19.40 uur: Anneke van der Velde over pastoraat 
                 Anneke is adviseur dienstverlening van de Protestantse Kerk en woont in Zwolle
19.50 uur: Klaas van der Kamp over visie
                 Klaas werkt als classispredikant in Overijssel-Flevoland
20.00 uur: Henk van der Wal over financiën / kerkruimte 
                 Henk is voorzitter VKB Overijssel-Flevoland (Ver. Kerkrentmeesterlijk Beheer)
20.10 uur: Vragen 
20.30 uur: Afsluiting 

Het webinar is gratis. Mensen die zich willen inlezen, of mensen die niet naar het webinar kunnen, maar wel iets willen lezen over het thema, kunnen deze webpagina gebruiken. .

We zouden het leuk vinden als we vanuit de diverse kerkenraden mensen ontmoeten.