Webinar over solidariteit rond prijsstijgingen energie

Hoe kan je mensen helpen die de deze winter de dupe dreigen te worden van de stijging van de energiekosten en de prijzen in het algemeen? Die vraag staat centraal tijdens een digitaal overleg dat we aanbieden op woensdagavond 8 december van 20.00 uur tot ongeveer 21.15 uur.

Verschillende kerkelijke gemeenten en diaconieën hebben laten weten sympathiek te staan ten opzichte van het plan de energie-compensatie van de overheid rechtvaardiger te verdelen. De overheid biedt alle Nederlanders een belastingverlichting waardoor je 400 euro minder hoeft af te dragen aan de staatskas. Sommige mensen hebben dat geld niet echt nodig, terwijl anderen vol zorg de komende winterperiode tegemoet zien. Van ongeveer tien procent van de mensen is bekend dat ze onder de armoedegrens leven in Nederland.

Tijdens het webinar gaat het over praktische vragen, zoals: Hoe motiveer je rijke mensen een deel van hun belastingvoordeel af te staan? Hoe krijg je mensen op de armoedegrens zo ver om extra steun te vragen? Hoe ontwikkel je als diakenen een beleid waaraan je de middelen kunt overzien? Hoe stem je het beleid af met de gemeentelijke overheid, zodat er begrip is voor de inzet en er geen naheffing volgt aan de gedupeerden? Hoe stem je verschillende onderdelen van het kerkenwerk af op inzet voor de armsten?

Wie wil meepraten kan zich vanaf heden opgeven voor het webinar via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl Men krijgt dan kort voor 8 december een link toegezonden, waarop men kan deelnemen. Tijdens het webinar zal ds. Klaas van der Kamp iets zeggen over de armoede in Nederland en ds. Kest Jelsma zal ingaan op de manier waarop men in Ommen de hulp organiseert. Het is mogelijk (maar niet strikt nodig) om als geïnteresseerde vooraf vragen in te sturen naar bovenstaand adres; vragen die voor 1 december binnenkomen zullen een plek krijgen in het webinar.

Diverse media hebben inmiddels over de aanpak geschreven.

* Klik hier voor veelvoorkomende vragen met antwoorden daarop (FAQ).
* Klik hier voor gesprekken die RTV-Oost voerde met ds. Kest Jelsma en ds. Klaas van der Kamp.
* Klik hier voor een column over de prijsstijgingen waarmee we te maken krijgen, in de streektaal opgenomen voor Ziezozondag, 14 november, 10.20 uur. 
* Klik hier voor een gesprek met Jan Timmerman, diaconaal medewerker in Zwartsluis, over zijn praktische ervaring met het herverdelen van gelden.
* Klik hier voor een verklaring van de Raad van Kerken in Nederland, waarin men aandringt op solidariteit in Nederland. 

Illustratie thematisch van een afbeelding gepresenteerd in de IJsselcentrale te Zwolle tijdens de IJsselbiënnale