Voorbereiding op Israëlzondag


De classicale werkgroep Kerk en Israël houdt een voorbereidingsavond op Israëlzondag voor predikanten en andere belangstellenden. Er is gekozen voor een avond; en wel op 7 september aanstaande in Lemele. Uitgangspunt voor het programma is het landelijke materiaal dat als thema heeft ‘Kies voor het leven’. Het sluit daarmee aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Het goede leven’.

Israëlzondag vindt ieder jaar plaats op de eerste zondag van oktober; dat is dit jaar 4 oktober. De classicale Kerk en Israëlwerkgroep Overijssel-Flevoland vindt het belangrijk dat pastores zich op de zondag kunnen voorbereiden en biedt daarom een bijeenkomst aan om samen na te denken over de manier waarop Israëlzondag vorm en inhoud kan krijgen.

De werkgroep realiseert zich dat het onzeker is wat de mogelijkheden zijn dit jaar om de voorbereiding zorgvuldig te laten verlopen. Door het coronavirus en de maatregelen om het virus tegen te gaan, leven we in onzekere tijden. We weten niet wat er in oktober van dit jaar allemaal wel en niet kan en mag. ‘Toch willen we’, schrijft de werkgroep, ‘ook dit jaar proberen u opnieuw een bijeenkomst aan te bieden waarin we de dienst op Israëlzondag met elkaar voorbereiden’.

 

In tegenstelling tot andere jaren is er gekozen voor een avond. Zo krijgen ook leden van Kerk-en-Israëlwerkgroepen de kans om aan te sluiten en mee te doen. De werkgroep geeft meer informatie over de tijd en inhoud na de zomervakantie. Natuurlijk zal er zorgvuldig worden gekeken naar wat wel en niet mogelijk is rond de coronacrisis. Maar door de datum te communiceren, kan dat in ieder geval worden vastgelegd. De handleiding staat al op de website van de PKN. Klik hier.

Opgave via: adehoop11@hetnet.nl 


Foto: Afbeelding 'Deuteronomium' van Ruurd Bartlema, gebruikt voor de voorkant van het landelijke Israëlmateriaal; de kerntekst komt uit Deuteronomium 30: 11-20.