Classispredikanten per regio 

Er zijn elf classispredikanten in Nederland. Hieronder de gegevens.  

Groningen-Drenthe: Jan Hommes
Voorheen: predikant van de protestantse gemeente de Woldkerken en Slochteren.
Friesland: Wim Beekman
Voorheen: predikant van de protestantse gemeenten Molkwerum, Warns-Skarl-Laaxum.
Overijssel-Flevoland: Klaas van der Kamp
Voorheen: secretaris Raad van Kerken i.c.m. uitgever Royal Jongbloed Heerenveen.
Gelderland-Veluwe: Wilbert van Iperen
Voorheen: predikant van de protestantse gemeente Barneveld.
Gelderland-Zuid & Oost: Jaap van Beelen
Voorheen: regionaal adviseur
Utrecht: Trinette Verhoeven

Voorheen: luthers predikant in Den Haag

Noord-Holland: Peter Verhoeff
Voorheen: regionaal adviseur.
Zuid-Holland Noord: Julia van Rijn
Voorheen: scriba van de protestantse gemeente in Amsterdam .
Zuid-Holland Zuid: Gerrit van Meijeren
Voorheen: beleidsmedewerker landelijke mobiliteitspool.
Delta: Arie van der Maas
Voorheen: protestants predikant Driewegen, Ellewoutsdijk-Ovezande en Hoek.
Brabant-Limburg: Marco Luijk
Voorheen: medewerker tbs-instelling de Pompestichting i.c.m. kernteam geestelijke verzorging Nationale Politie.

Het is de bedoeling dat de classispredikanten op 1 september beginnen met hun werkzaamheden.

Wie meer achtergronden wil lezen. Dat kan. Er is een bericht over het bevestigingsformulier dat de classispredikanten gebruiken. De formulering laat zien wat de intentie van dit ambt is: klik hier

Ik heb destijds een blog geschreven over mijn benoeming als classispredikant (klik hier) en ik schreef een blog over de manier waarop sommige twitteraars de classispredikant fraimden (klik hier).