Communicatie van classis

Als classicale vergadering hoef je niet met iedereen in de regio te communiceren. Het belangrijkste is het contact met het kader van de kerken. In een bedrijf zouden ze zoiets 'business to business' noemen. Het zijn de kerkenraden die zelf de communicatie naar de gemeenteleden oppakken.

Dat was één van de thema's die onlangs aan de orde was tijdens een overleg in Bussum vanuit de classis Noord-Holland met Klaas van der Kamp, classispredikant voor Overijssel-Flevoland. Het ging over de vraag hoe je optimaal communiceert met je achterban. In Overijssel-Flevoland is inmiddels een half jaar ervaring met een website, www.klaasvanderkamp.nl. De statistiek van deze site maakt duidelijk dat er ongeveer vijftig unieke personen per dag de site bezoeken. Soms zijn het er iets meer, bijvoorbeeld kort na het versturen van een e-flits, soms zijn het er iets minder, bijvoorbeeld als het richting weekend gaat. 

De combinatie van e-flits en website blijkt goed uit te pakken qua bezoekerstal. Dat onderstreept het belang verschillende communicatiemiddelen onderling af te stemmen en in een logische volgorde uit te werken. In Overijssel-Flevoland wordt in bijna alle communicatie steeds weer terugverwezen naar de website, waar in de regel een basisartikel over een thema te vinden is. 

De site www.klaasvanderkamp.nl is overigens vrij individueel gekleurd. Er is iets voor te zeggen om meer institutioneel in te zetten. In het breed-moderamen van de classis Overijssel-Flevoland is daar al eens over gesproken. Bij alle digitale communicatie werd in het overleg in Bussum de waarde van de persoonlijke communicatie onderstreept. Je bereikt in een gesprek weliswaar minder mensen, maar de impact is veel groter dan de impact bij het versturen van een folder. 

Foto: werkoverleg in Bussum, met v.l.n.r. Pieter Terpstra, Hans Bosveld, Marijke Kraak en Peter Verhoeff