Liturgiegids 40dagentijd

Ds. Monica Schwarz van De Bleek in Almelo is één van de predikanten die een bijdrage heeft geschreven aan de liturgiegids van Kerk in Actie voor de veertigdagentijd van 2019. Veertig dagen staat voor een periode met een nieuw begin. De liturgie stelt voorgangers en gemeentes in de gelegenheid die gang mee te maken aan de hand van het oecumenische leesrooster.

Monica Schwarz schreef de tekst bij zondag 24 maart, de derde zondag van de vastentijd. Ze leverde basismateriaal bij Lucas 13: 1 – 9, het verhaal van de onvruchtbare vijgenboom. ‘Met eindeloos veel geduld en liefde wacht de Eeuwige op een nieuw begin: bloesem en vrucht. Zo mogen wij ons best doen en geduld hebben met elkaar, zodat er een nieuw begin kan groeien’.

Negen predikanten hebben per zondag en voor aswoensdag en biddag teksten geleverd, onder wie ook René de Reuver en Saskia van Meggelen, de scriba en preses van de synode. Naast een introductie op de bijbeltekst is er een gebed, een gedicht, liedsuggesties, een gesprekje met de kinderen en een collecteafkondiging voor de periode die loopt van woensdag 7 maart tot zondag 21 april (Paaszondag). Het materiaal is te krijgen bij Kerkinactie: info@kerkinactie.nl