Code rood Anbi

Het is ‘code rood’. Met die woorden liet ds. Hans van Ark van de dienstenorganisatie de classispredikanten weten dat er op korte termijn maatregelen moeten worden door de gemeenten om de jaarcijfers op de website publiek toegankelijk te maken. Het betreft zowel de cijfers van de kerkrentmeesters als de cijfers van de diakonie. De cijfers van 2017 moeten nu opvraagbaar zijn en vanaf 1 juli de jaarrekeningen van 2018. De belastingdienst heeft de kerk officieel gewaarschuwd; gemeenten die niet aan de verplichtingen voldoen, lopen het risico hun Anbi-status kwijt te raken en dat impliceert dat giften aan deze instanties niet langer aftrekbaar zijn voor de belasting.

De dienstenorganisatie zet inmiddels extra mensen in, die waar mogelijk de websites langslopen en gemeenten waarschuwen als ze onvoldoende imput hebben gegeven. De reden van het ontbreken van cijfers verschillen per gemeente. Soms is er domweg nog geen jaarrekening vastgesteld. Soms heeft men niet in de gaten dat er een tekstaanpassing moet zijn op de website. Soms heeft men één van de twee jaarrekeningen vergeten. Of men reageert niet op oproepen van Utrecht of oproepen die eerder via deze website zijn verspreid (klik hier).

Ook de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer waarschuwt inmiddels de leden via de website. ‘Het is menens’, zo zegt men op de site. De belastingdienst heeft zich bij de landelijke kerk gemeld met de mededeling dat zij in het vizier heeft dat een aanzienlijk aantal van de rechtspersonen binnen de Protestantse Kerk (gemeenten en diaconieën) hun Anbi-verplichtingen niet op orde heeft. Ze gaan in die gevallen vanaf 1 mei de Anbi-status intrekken. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk zijn inmiddels de eerste 35 parochies aangeschreven. Het gaat misschien om kleine dingen, naar ons oordeel, zo schrijft de VKB, maar dat doet niet terzake. De regels tot transparantie moeten gewoon worden uitgevoerd: voor 1 juli publicatie via internet van de jaarcijfers van het jaar ervoor, een actueel beleidsplan, doorgeven van de URL via LRP plus enkele contactgegevens, zodat die in het Anbi-register van de belastingdienst komen te staan etc.

Van Ark verwacht dat na 2020 de situatie eenvoudiger wordt, omdat de gemeenten dan – zo is de verwachting – integraal op Fris zullen zijn aangesloten en de gegevens vanuit het Fris systeem automatisch gekoppeld kunnen worden aan de website waar de noodzakelijke aanpassingen worden doorgevoerd.