Relatief groot bereik van jongeren in Overijssel en Flevoland

Het jeugdwerk in de kerken van Overijssel en Flevoland bereikt relatief veel jongeren. Die conclusie kan je trekken als je kijkt naar de steekproef die Gert Schouten donderdagavond uitvoerde op de bijna honderd jongerenwerkers, ambtsdragers en andere vrijwilligers, die in de Stinskerk in Westenholte bij elkaar kwamen voor het toerustingsprogramma ‘Kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren’.


Gert Schouten, werkzaam voor het landelijke jeugdwerk JOP van de Protestantse Kerk vroeg de bezoekers op te staan bij één van drie categorieën: kerken waar minder dan 17 jongeren meedoen met het jeugdprogramma; kerken waar tussen de 17 en de 40 teeners en jongeren deelnemen en kerken waar meer dan 40 jongeren deelnemen. Onder de bezoekers waren er vier van de eerste categorie; een kleine twintig van de tweede categorie en ruim zeventig van de laatste categorie.

Als je die resultaten afzet tegen het landelijk gemiddelde van een onderzoek van JOP blijkt dat de bezoekers relatief veel jonge mensen bereiken. Het landelijke aantal in elk der categorieën ligt ongeveer op een derde in elk van de groepen. Gert Schouten legde uit, dat de kerken met minder dan 17 jonge deelnemers relatief veel tijd besteden aan vieringen. Daar waar tussen de 17 en de 40 deelnemers zijn is er vaak een professionele kracht aan een gemeente verbonden. Bij de groep boven de veertig zie je dat er ook rand- en buitenkerkelijke jongeren de weg naar het kerkelijke jongerenwerk weet te vinden. ‘Waar jongeren zijn, willen jongeren komen’, legde Gert Schouten uit.

Nelleke Plomp, als specialist Vieren aan JOP verbonden en in Westenholte als één van de workshopleiders, heeft onlangs onderzoek naar buiten gebracht over de betrokkenheid van jongeren bij de preek. In een interview zegt ze: ‘Uit literatuur blijkt dat drie kenmerken erg belangrijk zijn als het gaat om de betrokkenheid van jongeren: ontvankelijkheid, identificatie en toepasbaarheid’. Nelleke Plomp toetste die criteria aan de situatie in de hervormde gemeente Sliedrecht. Daaruit bleek dat één kenmerk extra naar voren kwam als aantrekkelijk voor jonge mensen, namelijk de relatie tussen de predikant en de jongeren. ‘Veel jongeren gaven aan: als ik me gezien weet, als een predikant contact zoekt in de preek, dan voel ik me betrokken. Iemand zei zelfs: ‘Ik luister goed naar deze predikant, omdat ik hem ken. Toen ik in het ziekenhuis lag, kwam hij langs om mij te bezoeken’.

De organisatie toonde zich tevreden met de goede belangstelling vanuit de classis Overijssel-Flevoland voor de toerustingsavond.

Foto boven: Ds. Klaas de Lange en jongerenwerker Wim Warnar uit Lelystad 
Foto onder: Gert Schouten