Zwolle wil ruimte voor hart van kerk

De protestantse gemeente Zwolle staat voor ingrijpende keuzes. Er is een rapport voorgelegd aan de gemeenteleden met de titel ‘Heilige Huisjes, ruimte voor het hart van de kerk’. Daarin wordt voorgesteld om de helft van het geld beschikbaar te stellen voor pastoraat en vieringen; het hart van de kerk. Op andere onderdelen zal verder bezuinigd moeten worden.

Op dit moment is nog 43 procent van het geld voor pastoraat en vieringen. In een videofilm legt Maarten Westerduin, voorzitter van de algemene kerkenraad uit, dat er nu iets moet gebeuren, anders zakt het budget voor het pastoraat en de vieringen in vijf jaar tijd verder naar beneden tot een derde van het geheel. De getallen, zo zegt hij in de video-boodschap, wijzen uit dat er in de periode van 2015 tot 2017 twintig procent minder kerkgangers is gekomen. Per zondag waren dat er in 2017 zo’n 1600. Om ruimte voor het pastoraat te creëren en te houden, is het nodig op ondersteunende diensten verder te bezuinigen. Je moet dan denken aan onder meer het kerkelijk bureau. Het is niet uit te sluiten dat er ook naar de gebouwen gekeken moet worden.

In het rapport wordt voorgesteld om vanuit drie clusters van kerken te werken op basis van identiteit en geografie. De eerste inspanningen zijn er op gericht om per cluster in te zetten op handhaving van huidige plaatsen van samenkomsten. Als dat niet lukt moeten er verdere keuzes worden gemaakt.

Maarten Westerduin kondigde verder aan dat er een half miljoen euro beschikbaar is in een stimuleringsfonds, waarvoor projecten kunnen worden ingediend voor samenwerking en vernieuwing.

De plannen zijn toegelicht aan de gemeente op 5 oktober. Het is de bedoeling dat de Algemene Kerkenraad eind november definitieve besluiten neemt.

Zie ook website protestantse gemeente Zwolle.

Foto: Sionskerk Zwolle, één van de kerkgebouwen