Het Gezamenlijk Zondagsblad komt met een inspiratiekrant op 9 september. Kerken kunnen gratis exemplaren opvragen. De krant staat vol inspirerende artikelen en interviews voor het nieuwe kerkseizoen. De redactie heeft als thema gekozen ‘Een goed gesprek’ en sluit daarmee aan bij het landelijke thema van de PKN.

Inhoud

Op de planning staan onder andere een interview met een Marokkaanse vrouw (ex-moslima) die na een roerige jeugd tot geloof is gekomen en zich nu bezighoudt met christelijke mindsetcoaching. Een artikel over een initiatief van de Hervormde Gemeente Elburg, waarbij gemeenteleden wekelijks een bijbeltekst toegestuurd krijgen om die te memoriseren. Een interview met Hester Plaggenmars, een jonge vrouw die taalles geeft aan statushouders met behulp van de Bijbel. Ook ligt het in de bedoeling de nieuwe classispredikanten van Overijssel en Drenthe te introduceren in deze editie.

 

Extra publiciteit

In de krant is extra ruimte beschikbaar voor interessante activiteiten die de kerken gaan organiseren in de komende herfst- en winterperiode. Als kerken informatie hierover naar de redactie sturen, maakt de redactie er een bericht van. Zo kunnen kerken hun activiteiten gratis aan een breder publiek kenbaar maken.

 

Brede verspreiding

De redactie van het Gezamenlijk Zondagsblad biedt de gratis exemplaren aan, zodat lezers en betrokken kerkmensen de krant breder kunnen verspreiden. Predikanten en scribae uit Overijssel, Drenthe en Flevoland kunnen gratis extra exemplaren bestellen voor hun kerk via www.gezamenlijkzondagsblad.nl