Zwolle helpt Syrië

Als je door Zwolle loopt, en de Fundatie bezoekt, is er een redelijke kans dat je langs de Evangelisch-Lutherse Kerk bent gegaan. De kerk ligt ietwat anoniem in het straatfront opgesloten vlak bij het in heel Nederland bekende museum. De lutherse gemeenschap is compact met een kleine vijfhonderd leden. Des te boeiender is het te zien dat de gemeente zich dit najaar krachtig inzet voor de kerken in Syrië en de omringende landen. Het blad Woord & Weg besteedt aandacht aan de campagne en houdt de diakenen op andere plaatsen een spiegel voor via Zwolle.

Mirjam Heerema, diaken van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Zwolle geeft een toelichting op de campagne: ‘We organiseren verschillende inzamelacties, zoals een Oosterse markt en een ‘talentenbord’ waarop mensen diensten aanbieden aan anderen, zoals tuinhulp of een fotografiecursus. Alle opbrengsten zijn voor het project. Daarnaast willen we de Syrische mensen ook laten merken dat we met ze meeleven en meebidden, bijvoorbeeld door een filmpje voor ze te maken met een welgemeende boodschap.’

De najaarscampagne ‘Versterk de Kerk’ is gericht op kwetsbare kerken wereldwijd. De steun voor de kerken in Syrië en het Midden-Oosten is meer dan nodig. De oorlog is in de laatste fase gekomen. De mensen die terugkeren staan voor immense opgaven het land te herbouwen. En veel mensen blijven nog in de vluchtelingenkampen uit angst voor plotseling oplaaiend geweld.

Het project ‘Versterk de Kerk’ helpt de kerken in Syrië aan basisbehoeften zoals voedselpakketten, medicijnen, kleding en opvang. Daarnaast proberen de Syriërs het dagelijkse leven weer op gang te brengen en dat vraagt om praktische steun. Je moet dan denken aan schoolspullen en werkbenodigdheden. Een kapper krijgt bijvoorbeeld kappersspullen, zodat hij ter plekke weer aan de slag kan en niet uit het gebied wegtrekt. Daarnaast leiden de kerken lokaal jongeren op om diaconaal actief te zijn en noodhulp te bieden.

De lutheranen in Zwolle doen mee met het project. Mirjam Heerema: ‘We voelen de roeping om handen en voeten te geven aan ons geloof en zijn erg betrokken bij de mensen in Syrië. Ze hebben veel geleden en het land moet weer helemaal opgebouwd worden. We vinden het erg mooi dat juist die praktische en blijvende ondersteuning vanuit de lokale kerken gebeurt. Daarmee helpen we heel direct de christenen in het gebied.’

Van 23 tot en met 30 september luidt Kerk in Actie de noodklok voor de kerk in Syrië en in andere landen in het Midden-Oosten. Er is geld nodig. En Kerk in Actie vraagt ook om gebed en blijvende steun.