Kerken in gemeentelijk WMO-beraad

Veel gemeenten hebben een WMO-Raad. Dat is een samenwerkingsverband van plaatselijke belangenorganisaties. De WMO-Raad praat mee over de sociale plannen van de gemeente. De kerken kunnen daar een rol in spelen. 

Dat vertelde geestelijk verzorger ds. Rienke Vedders-Dekker tijdens de werkgemeenschap Twente-Oost op 10 oktober in Ootmarsum.  Ze hoopt komende zomer te promoveren op een onderzoek over de WMO bij onder meer Herman Noordegraaf. Ze vergelijkt daarvoor de situatie in Wierden met de situatie in Almelo. Het kwam tijdens de werkgemeenschap aan de orde als één van de thema’s waarop kerken en maatschappelijk veld elkaar ontmoeten. WMO staat voor: Wet Maatschappelijke Ondersteuning; de wet gaat over de zorg voor mensen, zodat ze wellicht lang zelfstandig kunnen blijven wonen. De kerk heeft daar via mantelzorgers, diakenen en mensen die de zorg afnemen mee te maken. 

De werkgemeenschap is divers samengesteld. Kerkelijk toegewijd en ‘grensgangers’ (zoals enkele het noemden) ontmoeten elkaar en vertellen over hun manier van kerkelijk werk. De één werkt aan het beleidsplan om het kerkelijk werk te stroomlijnen; de ander verbindt de theologie met bijvoorbeeld yoga. De werkgemeenschap telt verder diverse voorgangers die actief zijn in het categoriaal pastoraat, zowel de gezondheidszorg als de penitiaire inrichting.
 
De werkgemeenschap is een plek waar diverse bijzondere bijeenkomsten worden genoemd. Eens per twee jaar is er een Friese dienst in de regio. Ds. Siebe Hiemstra vertelde dat er 18 november 2018 zo’n dienst zal zijn in Twekkelo. Ds. Tieneke van Lindenhuizen refereerde aan de Verkendag pionieren op 5 november in Oosterbeek. Ds. Wim den Braber noemde de oprichting van een nieuwe stichting Welkom die zich concentreert op de presentatie van bladen vanuit de kerken voor toeristen.

Foto boven: Ds. Wim Goossen op de voorgrond en daarachter ds. Anne Prins (Vriezenveen) tijdens de viering aan het begin van de werkgemeenschap
Foto onder: Ds. Marco Montagne en ds. Dick van Bart (Almelo) tijdens een informeel moment