Dominee als columnist

Kerken in deze tijd willen graag missionair zijn. Het betekent dat ze met hun verhalen aansluiten bij de vragen die onder mensen in het algemeen spelen. Dus theologie terugvertaald naar menselijke omgangsvormen. Hoe nuttig is het dan, als je als voorganger de kans krijgt om periodiek een column te schrijven voor een huis-aan-huis-blad. De krant ‘De Brug’, dat in een oplage van 23.100 exemplaren verschijnt in de Deltamond rond Kampen, heeft aangekondigd zo’n column van predikanten te willen beginnen.


Ds. Guus Labooy van de hervormde gemeente IJsselmuiden-De Hoeksteen legt in de krant uit waarom hij voor even de kansel verruilt voor het ambacht van columnist. Hij ziet kansen om de bijbelse boodschap te laten aansluiten bij de leefwereld van mensen in het algemeen, ook bij hen die geen voorkennis hebben. ‘Een voorbeeld? Veel jongeren ervaren druk. Ze moeten veel presteren, willen er graag bij horen en niets missen. De Bijbel leert hoe je kunt ontsnappen aan de waan van de dag en je kunt focussen op wat er op de lange duur echt toe doet’.

De predikant, zo legt De Brug uit, is zich er van bewust, dat je een vertaalslag moet maken. Labooy: ‘Als columnist schrijf je voor een heel breed publiek van gelovigen, kerkverlaters en mensen die nog nooit in een kerk zijn geweest en niets met het geloof hebben. Iedereen moet het kunnen begrijpen zonder voorkennis’.

De Brug gaat werken met een poule van predikanten die eens per drie weken een bijdrage leveren. Onder hen is ook ds. Wilbert Dekker, lid van de classicale vergadering Overijssel-Flevoland vanuit de ring Kampen.

Foto: Guus Labooy (internet)