Burgemeester preekt over delen van voedsel

De armoede is erger dan ik aanvankelijk dacht. Dat heeft burgemeester Arjen Gerritsen gezegd bij de preek die hij als lekeprediker heeft gehouden in wijkgemeente Noach in Almelo op 6 oktober.

De protestanten in Almelo hebben het idee van de ‘preek van de leek’ overgenomen van Amsterdam, waar enkele jaren geleden voor het eerst een vooraanstaand burger is gevraagd een meditatie te verzorgen over een bijbels thema. VVD-burgemeester Arjen Gerritsen was bereid die uitdaging in Almelo aan te gaan. Gerritsen, geboren in Enter,  heeft een brede bestuurlijke ervaring; hij was wethouder in Wierden, is in 2002 overgestapt naar het ambt van burgemeester; eerst in Haren, toen in De Bilt en al weer twee jaar in Almelo.


Gerritsen ging in op het verhaal van Jezus, die vijf broden en twee vissen verdeelde over een menigte van vijfduizend mannen; vrouwen en kinderen kwamen daar qua aantal nog bij. Het was een vermenigvuldiging gebaseerd op het delen, zo memoreerde burgemeester Gerritsen in de preek. De burgemeester legde een link naar allerlei initiatieven in de samenleving, zoals het delen van voedsel en kleding met burgers die daarvoor onvoldoende middelen hebben. Hij noemde de voedselbank, waar wekelijks in Almelo zeshonderd mensen gebruik van maken. Door het delen van de welvaart, groeit de welvaart, zo vatte de burgemeester zijn gedachten samen.

Tubantia / Twentse Courant heeft een artikel geplaatst over de preek van de leek. Het thema van de preek sluit aan bij een driejaarlijks onderzoek dat de kerken uitvoeren om de armoede in Nederland te monitoren. Daaruit blijkt dat nagenoeg alle kerken intensief met armoedebestrijding te maken hebben. Tijdens het laatste onderzoek gaf de toenmalige staatssecretaris van sociale zaken, Jetta Klijnsma (tegenwoordig commissaris van de koning in Drenthe), toe dat delen van de armoedeproblematiek onvoldoende door de overheid worden opgepakt. De overheid hoopt dat in het kader van onderlinge zorg en participatie particuliere instanties zoals de kerken een bijdrage leveren in het opvangen van de meest kwetsbare groepen.