In het boek ‘De reli-ondernemer Gids voor een heilzame business’ dat dit jaar is uitgekomen komt zijn naam niet voor. Dat is ten onrechte. Want er zijn weinig mensen die op religieus gebied zoveel onder handen hebben als hij. Aad Peters is ondernemer en zo afficheert hij zich ook op wikipedia: ‘poppenspeler, televisieproducent en ondernemer’. Hij is niet alleen een van de grootste reli-ondernemers in deze regio; wie zijn naam googelt ziet dat ook kranten in bijvoorbeeld Noorwegen over hem schrijven. 

Zoals het een ondernemer past, zijn er successen te melden en tegenslagen. Dat hoort nu eenmaal bij het nemen van initiatieven. De Stentor bericht op 8 augustus dat zijn ene project nog even in revisie blijft. Het gaat om de ark van Noach, die in Dronten, in het Keteldiep, aan de kade ligt. De renovatie na een aanvaring, stormschade en brand duurt langer dan verwacht. De ark is nu al zes maanden dicht na de ravage die het aanrichtte tijdens een storm in de haven van Urk. De schade wordt vergoed, verzekert Aad Peters in de Stentor. Maar het publiek blijft iets langer verstoken van de verhalen die op de boot zijn uitgebeeld.

Toch is dat laatste relatief. Want naast het www.verhalenark.nl (de ark die Aad Peters in 2010 van Johan Huibers overkocht) heeft hij een maand geleden in de oude blikkenfabriek in Elburg de tentoonstelling zandverhalen geopend, pakweg honderdvijftig (je kan ook zeggen: honderden, want het hangt er van af hoe je telt) bijbelse figuren en verhalen uit de kerkgeschiedenis en cultuurgeschiedenis zijn er uitgedrukt in zandsculpturen. Zowel voor de ark als voor de zandsculpturen maakt Peters gebruik van kunstenaars uit Oost-Europa die in staat zijn met hun handen te maken wat aan de creatieve geest van de kunstenaar Aad Peters ontspruit. De Tsjechische Michaela Bartonova maakte bijvoorbeeld houten creaties voor de ark die je op dit moment slechts aan de buitenkant kan zien als je de Ketelmeerdijk oprijdt tussen Ketelhaven en Ketelbrug. En als je rondloopt in Elburg kan je mensen horen spreken in een taal die Russisch of Slavisch aandoet.

Waar de ark alleen van de buitenkant te zien is, kan je de zandsculpturen in Elburg gewoon bewonderen. Van tien uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds is de expositie geopend. Zeven dagen per week. De ambiance wordt verder professioneel uitgebouwd onder leiding van de nieuwe algemene directeur Hugo van Woerden, die onder meer verantwoordelijk was als directeur van Royal Jongbloed voor de groei van het Heerenveense bedrijf enkele jaren geleden. Financieel wordt één en ander mogelijk gemaakt door de hulp van geldschieter Cor Verkade.

Wie een kijkje neemt in Elburg voelt zich als een kind in een snoepfabriek. De drie fabriekshallen zijn omgetoverd tot een El-Dorado voor mensen die een beetje thuiszijn in de bijbelverhalen. De pointes van het Oude als het Nieuwe Testament zijn uitgebeeld. Maar het is meer dan een Bijbels Museum in zandsculpturen. Er komen veel motieven naar voren van cultuur en oecumene om de 3-D-voorstellingen in een enkel format te vangen. Het woord ‘christelijke cultuurgeschiedenis’ komt misschien in de buurt.

Oppervlakkig vermaak is het niet. Daarvoor is de ethische boodschap te sterk. De bezoeker wordt al voor de kassa gesommeerd eerst buiten de steiger te beklimmen van een botter. In de botter liggen vluchtelingen, die een mix verraden van oosterlingen uit Bijbelse tijden en hedendaagse vluchtelingen die Europa niet binnenkomen. Eenmaal binnen keert het thema af en toe terug. Bijvoorbeeld in de hal waarin een oerwoud van takken, kruisen, waternymfen en mensengestalten verwarring oproepen. Een tekst heeft als titel ‘Het avondland’ en in twee alinea’s staat onder meer: ‘In dit christelijke Europa waar Moslims, Joden, Boeddhisten, Zigeuners en vele andere niet welkom waren, woedt nog steeds de vraag hoe wij ons moeten gedragen tegenover hen die onze stranden weten te bereiken’.


Zandverhalen is in die zin af, dat de bezoeker een complete levensfilosofie krijgt aangereikt van Peters, dwars door culturen heen. Tegelijk werken kunstenaars nog verder aan het project. Een gedeelte over de spiritualiteit in Staphorst is net klaar. ‘Ik wil nog iets meer zichtbaar maken van de opstanding’, zegt Aad Peters desgevraagd, ‘want ik vind het onderdeel met de laatste voetstappen nog wel wat mager’.

Wie de haven van Elburg opzoekt, ziet aan de kade de 'Zandverhalen'. De expositie is zeven dagen open, van 10 uur 's ochtends tot 8 acht uur 's avonds. Voor € 16,50 mag een volwassene naar binnen; kinderen krijgen korting. 

Foto's: 
1. Spiritualiteit uit de regio, één van de zandsculpturen
2. Fragment uit het Oude Testament: Hagar en Ismaël
3. Fragment uit het Nieuwe Testament: de wonderlijke visvangst