De komende tijd zijn er de volgende opvallende momenten in mijn agenda. De meer persoonlijke ontmoetingen worden hier niet vermeld. 


17 juli: visitatie

19 juli: jaargesprek met landelijke kerk

22 juli: werkoverleg bocc Flevoland

11 augustus: column rtv-oost-radio

14 augustus: classisberaad

21 augustus: visitatie moderamen

27 augustus: werkoverleg bocc Overijssel

27 augustus: voorbespreking Zwartsluis

28 augustus: afstemming visitatie

30 augustus: BM classis

4 september: jaargesprek 

4 september:overleg gedeputeerde Roy de Witte

4 september: inspiratieavond kerkenraad GKN Enter 

8 september: rtv-oost-radio column

9 september: overleg gemeente Dronten over kerkenvisie

10 september: ring Ommen (over ontkerkelijking)

10 september: werkgemeenschap Vollenhove in Giethoorn 

11 september: classisberaad

12 september: college van beheer

12 september: Vriezenveen midden (vierjaarlijkse cyclus)

13 september: FUGO

13 september: breed-moderamen van de classis

16 september: tweedaagse classispredikanten

17 september: tweedaagse classispredikanten

18 september: visitatie 

19 september: werkgemeenschap Kampen (Genemuiden)

19 september: ring Lelystad

21 september: walk of peace Almere

24 september: werkgemeenschap Zwolle 

25 september: raad van kerken Overijssel in Dalfsen

28 september: Jop-tour in Diepenveen 'back to basics'

29 september: kerkproeverij

30 september: mediaraad omroep Flevoland

1 oktober: werkgemeenschap Deventer

1 oktober: gemeenteavond Kampereiland

2 oktober: classisberaad

3 oktober: raad van kerken Flevoland in Almere-Haven

4 oktober: BM classis

5 oktober: Kerk en Israël 

5 oktober: Groene Kerkendag Zwolle

6 oktober: Kerkendag Deventer

9 oktober: gemeenteavond Zwartsluis, 'zegenen en inzegenen'

10 oktober: werkgemeenschappen in ring Almelo

11 oktober: breed-moderamen classis

13 oktober: column rtv-oost-radio

16 oktober: visitatie

29 oktober: Classis

31 oktober: college beheerszaken

8 november: breed-moderamen classis 

8 november: presentatie armoedebarometer 

19 november: werkgemeenschap Vollenhove

20 november: classisoverleg 

25 november: omroep Flevoland 

4 december: vierjaarlijks bezoek Deventer

6 december: fugo-beraad

11 december: classisoverleg 

11 december: visitatie 

12 december: classicaal college voor behandeling beheerszaken 

13 december: breed-moderamen classis