Opvallende momenten in mijn agenda. De meer persoonlijke ontmoetingen worden hier niet vermeld. 

19 november: werkgemeenschap Vollenhove

20 november: classisoverleg 

20 november: consultatie visienota René de Reuver 

20 november: visitatie 

21 november: pioniersinformatie Almelo

21 november: interreligieuze ontmoeting Zwolle

21 november: gemeenteavond Colmschate 'veilige kerk'

23 november: voorbereiding kerstnachtdienst Lettele

25 november: omroep Flevoland 

26 november: vierjaarlijks bezoek Wijhe

28 november: ring Vollenhove in Oldemarkt

2 december: vierjaarlijks bezoek Hengelo

3 december: vierjaarlijks gesprek hervormd Vollenhove

4 december: visitatie 

4 december: vierjaarlijks bezoek Deventer

6 december: fugo-beraad

8 december: column RTV-Oost

9 december: Bant 

11 december: classisoverleg 

11 december: visitatie 

12 december: classicaal college voor behandeling beheerszaken 

12 december: vierjaarlijkse bezoek Losser

13 december: breed-moderamen classis 

16 december: intervisie

17 december: vierjaarlijks bezoek Dalfsen

18 december: vierjaarlijks bezoek Lelystad

21 december: opnames kerstnachtdienst rtv-oost

10 januari: breed moderamen classis 

11 januari: terugtreden mgr. Joris Vercammen

14 januari: vierjaarlijks bezoek Genemuiden

15 januari: visitatie 

16 januari: vierjaarlijks bezoek Daarlerveen

18 januari: VKB Overijssel-Flevoland

22 januari: commissie Skylge

22 januari: overleg classispredikanten 

23 januari: ccbb

23 januari: pastoresoverleg ziekenhuizen / verpleeghuizen Nijverdal

29 januari: vierjaarlijks bezoek Wierden

4 februari: werkgemeenschap Blokzijl 

4 februari: toerusting Bathmen over bijbelvertalingen

12 februari: classispredikantenoverleg

12 februari: vierjaarlijks bezoek Wierden

14 februari: breed moderamen classis

19 februari: vierjaarlijks bezoek Den Ham 

25 februari: werkgroep permanente educatie

25 februari: classicale vergadering 

26 februari: vierjaarlijks bezoek Genemuiden 

29 februari: toerusting Leger des Heils Lunteren 

11 maart: visitatie 

12 maart: ccbb 

13 maart: breed moderamen classis 

18 maart: classistweedaagse 

19 maart: classistweedaagse

1 april: vierjaarlijks bezoek Wierden 

8 april: vierjaarlijks bezoek Genemuiden

17 april: breed moderamen classis

22 april: commissie Skylge

22 april: classispredikanten