Opvallende momenten in mijn agenda. De meer persoonlijke ontmoetingen worden hier niet vermeld. 


6 april: stamgast RTV-Oost

8 april: overleg visitatie 

8 april: gesprek dorpskerkambassadeurs

8 april: werkgroep conflictbespreking

11 april: column RTV-Oost Ziezozondag

12 april: webinars routekaart en gesprekshandleiding

13 april: gesprek dorpskerken N.O.P. 

14 april: classispredikanten

14 april: visitatie 

15 april: werkgemeenschap Kampen

15 april: werkgroep Lockfree

16 april: breed moderamen 

16 april: afstemming afgevaardigden generale synode

17 april: werkoverleg Borne 

19 april: werkoverleg Rijssen Open Hof

20 april: stamgast RTV-Oost

21 april: werkgroep conflictbespreking

21 april: vierjaarlijks bezoek Rijssen Open Hof


22 april: werkgroep Almere 

22 april: intervisie 


26 april: werkoverleg Skylge

28 april: missionair werk Elisabet

29 april: ccbb 

6 mei: werkgroep conflictbespreking 

10 mei: mediaraad omroep Flevoland

11 mei: stamgast RTV-Oost 

12 mei: classispredikantenoverleg 

14 mei: breed-moderamen 

18 mei: werkgemeenschap regio vollenhove

19 mei: visitatie 

20 mei: werkgroep conflictbespreking 

21 mei: inauguratie Katja Tolstaya