De komende tijd zijn er de volgende opvallende momenten in mijn agenda. De meer persoonlijke ontmoetingen worden hier niet vermeld. 


21 maart: Kerkenvisie Flevoland

21 maart: werkgemeenschap Kampen 

22 maart: kerkenbeurs 

22 maart: kleine synode

25 maart: receptie ds. Gerrit Jan Rijks, Oud-Lutten

26 maart: bezoek Luttelgeest (vierjaarlijkse cyclus)

27 maart: gesprek Lutten 

28 maart: intervisie

28 maart: visitatie 

1 april: classisberaad

2 april: classisberaad

 

3 april: gesprek Raad van Kerken 


3 april: Swifterbant, gemeenteavond 'het geloof van de jongere generatie' 

4 april: bezoek Rouveen (vierjaarlijkse cyclus)

5 april: breed-moderamen classis

9 april: gesprek raadsdelegatie 

10 april: Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer Overijssel-Flevoland

11 april: Monumentenzorg Zwolle

11 april: bezoek Rouveen AK (vierjaarlijkse cyclus)

12 april: beleidsplancommissie lutherse kerk

14 april: uitzending rtv-oost column

15 april: bezoek Holten GKN (vierjaarlijkse cyclus)

17 april: moderamen visitatie

26 april: breed moderamen classis

29 april: optie Oldemarkt PKN (vierjaarlijks gesprek)

2 mei: Dronten werkgemeenschap

3 mei: column De Brug

8 mei: Lettele, voorbereiding oecumenische dienst

13 mei: Kerk en Israël in Hellendoorn

13 mei: studiedag IJsselmuiden over prediking

13 mei: Omroep Flevoland

14 mei: Vriezenveen NHK (vierjaarlijkse cyclus)

15 mei: Classisberaad

15 mei: presentatie gemeenteraad Kampen zondagverkenning

16 mei: werkgemeenschap Kampen

16 mei: classicaal college van beheerszaken

16 mei: Vriezenveen wijk zuid (vierjaarlijkse cyclus)

17 mei: breed-moderamen classis

18 mei: lutherse synode

20 mei: werkgemeenschap Ommen (Lemele)

20 mei: Raalte (vierjaarlijkse cyclus)

20 mei: Duiven studieavond over een eenvoudiger kerkstructuur

21 mei: werkgemeenschap Vollenhove

21 mei: werkgemeenschap Zwolle 

21 mei: Vriezenveen GKN

22 mei: visitatie

27 mei: Tubbergen (vierjaarlijkse cyclus)

28 mei: classis Overijssel-Flevoland

6 juni: Holten hervormd (vierjaarlijkse cyclus)

7 juni: Fugo-beraad

7 juni: breed-moderamen classis 

11 juni: werkoverleg Hellendoorn

12 juni: Vriezenveen wijk oost (vierjaarlijkse cyclus)

13 juni: Vriezenveen wijk west (vierjaarlijkse cyclus)

14 juni: bijzondere huwelijkssluiting

14 juni: breed-moderamen classis

17 juni: ontmoeting predikanten en kerkelijke werkers Overijssel-Flevoland

19 juni: classisberaad

21 juni: werkoverleg visitatie

4 juli: gemeenteraad

14 augustus: classisberaad

21 augustus: visitatie moderamen

30 augustus: BM classis

10 september: ring Ommen (over ontkerkelijking)

11 september: classisberaad

12 september: college van beheer

12 september: Vriezenveen midden (vierjaarlijkse cyclus)

13 september: FUGO

14 september: Inleiding Vroomshoop monumentendag

16 september: tweedaagse classispredikanten

17 september: tweedaagse classispredikanten

18 september: visitatie 

19 september: ring Lelystad

21 september: walk of peace Almere

24 september: werkgemeenschap Zwolle 

1 oktober: werkgemeenschap Deventer

2 oktober: classisberaad

4 oktober: BM classis

5 oktober: Kerk en Israël 

6 oktober: Kerkendag Deventer

9 oktober: gemeenteavond Zwartsluis, 'zegenen en inzegenen'

10 oktober: werkgemeenschappen in ring Almelo

16 oktober: visitatie

29 oktober: Classis

31 oktober: college beheerszaken