De komende tijd zijn er de volgende opvallende momenten in mijn agenda. De meer persoonlijke ontmoetingen worden hier niet vermeld. 


16 januari: moderamen visitatie

17 januari: werkgemeenschap predikanten Kampen

17 januari: ring Hardenberg dorpskerkbeweging

18 januari: kerkordegesprek Utrecht


19 januari: uitnodiging van vader Theodoor van der Voort (orthodox) voor pelgrimage in Borne (vanaf 10.45 uur)

21 januari: bezoek wijkkerkenraden Hardenberg Centrum (vierjaarlijke cyclus)

22 januari: uitnodiging voor presentatie tijdschrift 'Zomer in Salland' in Ommen

23 januari: vierjaarlijks bezoek Hardenberger Esch


24 januari: classicaal college van beheerzaken 

24 januari: trendbureau Overijssel

25 januari: commissie fusie-kerken

26 januari: bezoek aan de synode in Haaksbergen

26 januari: bezoek kerkenraad en kerk Haaksbergen (vierjaarlijkse cyclus)

27 januari: uitnodiging voor orthodoxe vesper met byzantijns koor in Abdij Sion Diepenveen 19.30 uur

28 januari: bezoek algemene kerkenraad Hardenberg (vierjaarlijkse cyclus)

30 januari: beraad classispredikanten

1 februari: Vereniging Kerkrentmeesters

1 februari: regionale commissie voor opzicht

4 februari: Mediaraad Omroep Flevoland

5 februari: werkgemeenschap Vollenhove

5 februari: intervisie

6 februari: bezoek kerkenraad Bant (vierjaarlijkse cyclus)

7 februari: Inspraak op pioniersontwikkelingen in Apeldoorn 

8 februari: breed moderamen classis 

12 februari: bezoek Olst (vierjaarlijkse cyclus)

13 februari: overleg classispredikanten onderling 

13 februari: gemeenteavond Goor

15 februari: afscheid Klaas Dijkstra, Beetsterzwaag (in kader van sollidariteit tussen gemeenten)

19 februari: classis 

20 februari: ring Flevoland in Zeewolde (over jeugd- en jongerenwerk in de polder en op Urk)

20 februari: visitatie 

26 februari: bezoek Luttelgeest (vierjaarlijkse cyclus)

28 februari: cultureel erfgoed overleg provincie Overijssel

4 maart: bezoek Rouveen wijkkerkenraad (vierjaarlijkse cyclus)

6 maart: overleg classispredikanten

7 maart: Kerkenvisie Overijssel

8 maart: breed-moderamen classis 

13 maart: classisberaad

14 maart: classicaal college beheerszaken

15 maart: FUGO-beraad

18 maart: bezoek Oldemarkt (vierjaarlijkse cyclus)


20 maart: verkiezingen provinciale staten

20 maart: visitatie 

21 maart: Kerkenvisie Flevoland

28 maart: Steenwijkerland

1 april: classisberaad

2 april: classisberaad

4 april: bezoek Rouveen (vierjaarlijkse cyclus)

5 april: breed-moderamen classis

11 april: bezoek Rouveen AK (vierjaarlijkse cyclus)

17 april: moderamen visitatie

26 april: breed moderamen classis

2 mei: Dronten werkgemeenschap

13 mei: Kerk en Israël in Hellendoorn

13 mei: Omroep Flevoland

15 mei: Classisberaad

17 mei: breed-moderamen classis

18 mei: lutherse synode

21 mei: werkgemeenschap Vollenhove

22 mei: visitatie