Gesprek voltooid leven

'Vragen aan het einde van het leven: Hoe gaan we hier als geloofsgemeenschap mee om?’ Die vraag staat centraal tijdens een ontmoeting op donderdagavond 28 februari in Dalfsen. Het thema is opgezet door de ring Zwolle. Iedereen, ook mensen die niet uit deze ring komen, is hartelijk welkom. De organisatie is in handen van geestelijke verzorgers van de Isalaklinieken in Zwolle. Zij zijn nog meer dan ambtsdragers uit de plaatselijke gemeente, betrokken bij deze vragen.  

De vragen van voltooid leven en de vierde levensfase zijn erg actueel. Er zitten allerlei kanten aan, pastorale, ethische, menselijke, theologische vragen.  Hoe leef je naar het einde toe. Je eigen leven, je eigen sterven. Kun je je leven als voltooid zien? Of kan leven eigenlijk nooit af zijn?

De huidige tijd, met alle medische mogelijkheden die er zijn, vraagt om een nadenken over het einde van het leven. Hoe ga je om met eindigheid? Welke vragen heb je met betrekking tot het einde van het leven? En hoe kun je als kerk daarin iets betekenen?


Ds. Annie Hasker en ds. Marjanne Dijk, geestelijk verzorgers van de Isalaklinieken in Zwolle leiden de avond. De bijeenkomst vindt plaats in kerkelijk centrum De Overkant, Kerkplein 22 te Dalfsen. Inloop vanaf 19.00 uur; de thema-avond zelf is van 19.30 uur tot 21.30 uur. Opgave bij dominel@hetnet.nl. Informatie bij margojonker@kpnplanet.nl

Een thema avond die het pastorale hart raakt, schrijft ds. Nelleke Eygenraam als samenroeper vanuit de ring Zwolle.