Mensen uit de classis in Novi Sad

Ds. Jelle Brouwer uit Mechelen (België) is maandag 4 juni in de gouverning board van de Europese Kerkenconferentie (CEC) gekozen. Jelle Brouwer was tot 2005 verbonden aan de kerk van Hardenberg. Hij is één van de drie mensen die ik bij de assemblee van de CEC ontmoette in Novi Sad met een verleden in de classis Overijssel/Flevoland. Eén keer in de vijf jaar is er zo’n assemblee. Je krijgt er een goed beeld van waar de kerken door heel Europa zich mee bezighouden. Thema’s als vluchtelingenwerk, armoede, vrede en populisme keren in allerlei toonaarden terug.

Maar terug naar de mensen die een verleden hebben in Overijssel en Flevoland. Jelle Brouwer is één van hen dus. Hij is al weer twaalf jaar actief in België. Het werk in Mechelen wijkt behoorlijk af van de taken in Hardenberg. In het oosten van Overijssel had je als dominee al gauw 1200 mensen in de kaartenbak. In België zijn dat er niet meer dan 600, en dan nog gaat het daar om een theoretisch aantal. Ooit zijn er 600 opgegeven, omdat je dat aantal nodig hebt voor uitbetaling van het traktement van de predikant door de overheid.

Jelle gaat drie keer in de maand voor in de kerkdienst. Waar er in Hardenberg sprake is van een grote protestantse gemeenschap zijn het in België overal de rooms-katholieken die qua aantal het publieke domein beheersen. De rooms-katholieken in België staan in het midden van hun kerk en hebben een open mind naar de kleine protestantse minderheid.

Gijsbert Steenbeek

Jelle Brouwer is niet de enige met een verleden in de classis Overijssel-Flevoland die de assemblee van de Europese Kerken in Novi Sad bezocht. Gijsbert Steenbeek, geboren in Emmeloord, was er ook. Hij was uitgenodigd als jeugdadviseur. Gijsbert was in Emmeloord nog verbonden aan de vrije baptistengemeente. Hij is inmiddels opgeschreven naar de PKN. ‘Er zijn veel universitair opgeleide mensen die uit de evangelische kringen overstappen naar de protestantse kerk’, zegt hij, ‘dat heeft te maken met de eenzijdige moraal in de evangelische gemeenten’. Gijsbert woont inmiddels in Amersfoort en zit in de afronding van zijn theologische studie.

Foka van de Beek

De Protestantse Kerk in Nederland heeft twee stemgerechtigde mensen afgevaardigd naar de assemblee: ds. Jurjen Zeilstra uit Hilversum en ds. Foka van de Beek uit Veenendaal. Foka van de Beek heeft van haar 5de tot haar 8ste gewoond in Vriezenveen. Ze is de dochter van de dominee, de latere hoogleraar Bram van de Beek, de man die bekend werd als dogmaticus en ook als degene die eerder promoveerde op de 200 verschillende soorten bramen die er zijn in Nederland. Foka van de Beek trad maar tot op zekere hoogte in de voetsporen van haar vader. Ze werkt bij de Nederlandse Zendingsraad. Ze is bij de CEC vooral geconcentreerd op de positie van minderheden in Europa. Ze werkte lange tijd in Roemenië en is goed geïnformeerd over de Hongaarse minderheden daar.