RTV-Oost heeft een bericht opgenomen op de website over de droogte en hoe de kerken daarop reageren. Aanvullend informeerde RTV-Oost over concrete kerken waar zondag 22 juli wordt gebeden voor de getroffen boeren. Ze willen er een tv-item van maken met een klein stukje eredienst en korte reacties van de voorganger en een kerkganger. Het bericht heeft de volgende inhoud: 

Overijsselse kerken bidden voor regen

In veel kerken in Overijssel wordt gebeden voor regen: "Hoe meer naar het oosten, hoe droger, hoe meer er wordt gebeden om regen", zegt Mink de Vries van het Platform voor Kerken in Overijssel.

De Vries ging twee weken geleden zelf voor in gebed in Hasselt: "Toen heb ik ook voor regen gebeden". Hij vreest voor de mais: "Die is op veel plaatsen al opgegeven."

Zorgen over klimaatverandering


Klaas van der Kamp, (aankomend, redactie) classispredikant voor Overijssel van Protestantse Kerk Nederland, beaamt dat in de voorbeden wordt stilgestaan bij de huidige weersomstandigheden.


Van der Kamp: "Voor boeren die hun inkomsten zien opdrogen. Ouderen, kwetsbare mensen die fysiek moeite hebben met de hitte. Mensen die zich zorgen maken over klimaatverandering. Iedereen kiest bewoordingen die de verschillende belevingen recht doen."