Kerken Steenwijkerland denken na over strategie

Ds. Betsy Nobel, de nieuwe dorpskerkambassadeur van midden-Nederland, werkt mee aan de verkenningsavond van kerkenraden in Steenwijkerland op donderdag 29 november 2018. Zij verzorgt een inleiding op de mogelijkheden voor kerken in een dorpsgemeenschap om een heldere strategie te ontwikkelen voor de toekomst. Ook Door-Elske Cazemier, gespecialiseerd in samenwerking van kerken, is bij het overleg betrokken. 


Het breed-moderamen van de classicale vergadering Overijssel-Flevoland heeft onlangs ingestemd met een dergelijke verkenning in het noorden van de classis. Doordat de marges voor dorpskerken kleiner worden op lange termijn, slinken de mogelijkheden voor het kerkelijke werk. Door kerkenraden in de regio Steenwijkerland bij elkaar te brengen, wil de classis een begin maken voor een strategie van wellicht meer samenwerking.

Diverse regio’s hebben al van dergelijke initiatieven. Zo is er het tien-dorpen-plan van de Noordoostpolder, de samenwerking in de regio Klein-Salland en in Twente de kleine ring rond Ootmarsum. De burgerlijke gemeente Steenwijkerland telt verschillende kleine gemeenten, waar de predikant parttime werkt. Toch is de uitnodiging voor de bijeenkomst van 29 november breder verspreid, naar alle gemeenten in de regio. Want samenwerking en oriëntatie op de toekomst is niet alleen iets voor de kleine gemeenten, maar ook voor grotere gemeenten, zo is de onderliggende gedachte.

‘Het is wat ons betreft een eerste verkenning van de zorgen en de mogelijkheden’, schrijft de classispredikant aan de kerkenraden en predikanten. ‘We zien dat gemeenten met een bescheiden omvang de zwaarste tegenwind ervaren; maar eigenlijk kunnen we ons allemaal wel iets voorstellen bij de consequenties van de secularisatie. Misschien kunnen we toewerken naar een verdere regionalisatie. Onder regionalisatie verstaan we in dit verband: de samenwerking van kerkenraden in een regio om onderdelen van het kerkenwerk samen te organiseren. Je kan dan denken aan zaken als: gezamenlijke opzet catechese en toerusting, gezamenlijk jongerenwerk, initiatieven naar 21- tot 40-jarigen, vorming van huisgemeenten e.a..  Uiteindelijk kan je de samenwerking bescheidener of ambitieuzer maken, al naar gelang de situatie. Er kunnen ook andere zaken aan de orde komen, die cirkelen rond de vraag: zou het kunnen lukken een kerk in stand te houden in de kern van een dorp of een andere woongemeenschap’.

De burgerlijke gemeente Steenwijkerland kent de volgende kerkelijke gemeenten: PG Blankenham, PG Blokzijl Scheerwolde, PG Giethoorn, PG Kuinre, PG Oldemarkt, HG Oldemarkt - Paasloo, GK Sint-Jansklooster, PG Steenwijk, PG Steenwijkerwold, HG Vollenhove, GK Vollenhove, PG Wanneperveen Belt Schutsloot, PG Willemsoord Peperga Blesdijke.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.45 uur: Liturgische opening ds. Jelle Vonk uit Blokzijl

19.55 uur: Verkenning van de uitgangssituatie van de aanwezigen

20.25 uur: Inleiding ds. Betsy Nobel, dorpskerkambassadeur voor midden-Nederland over de waarde van een dorp in een woongemeenschap, over regionalisatie en vormen van kerkzijn in de toekomst. Waar zouden de mogelijkheden kunnen liggen?
                Reflectie drs. Door-Elske Cazemier, verbindend specialist kleine gemeenten van de Protestantse Kerk
20.55 uur: pauze

21.10 uur: Gesprek over vraag: welke mogelijkheden van kerkzijn verdienen nader onderzoek voor onze regio?

21.40 uur: Eventuele vervolgafspraken

(bijvoorbeeld: we nemen een verkenner die de gemeenten benadert met enkele vragen; de vragen worden in drie of vier scenario’s uitgewerkt die elk mogelijkheden van samenwerking weergeven. Het rapport zou basis kunnen zijn voor een vervolgontmoeting in maart 2019).

21.55 uur: Rondvraag

22.00 uur: Sluiting

Kerkenraadsleden uit de regio Steenwijkerland die de bijeenkomst willen bijwonen zijn hartelijk welkom op donderdag 29 november van 19.45 uur tot 22.00 uur in multifunctioneel centrum Hoogthij, Oldemarktseweg 117 in Steenwijkerwold. In verband met de organisatie is het van belang dat mensen zich vooraf opgeven. Dat kan via: k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Er zijn geen kosten voor de deelnemers aan verbonden. De gemeente Steenwijkerwold is onze gastvrouw/gastheer. 

Foto: Kerk van Steenwijkerwold, een van de dorpskerken in de regio Steenwijkerland; tegenover de kerk is het multifunctioneel centrum.