Boom van vrede in Luierpark in Almere

De walk of peace krijgt een blijvend symbool in Almere. Op zaterdag 16 mei wordt er een vredesboom geplant in het Luierpark om 10.30 uur. Wie wil kan er bij zijn in het park aan de Guus Geluksstraat in Almere-Buiten.

De landelijke Raad van Kerken heeft enkele jaren geleden de vredeswandelingen opgezet. Er zijn diverse tochten gehouden. Ze voeren in de regel langs diverse kerken, moskeeën, synagogen, buurthuizen en andere locaties in een stad die zich inzetten voor vrede of symbool staan voor menselijkheid.

Het Leger des Heils heeft in 2019 een walk of peace in Almere opgezet samen met de ambassade van vrede. De stichting InnerCircle zet het initiatief voort met allerlei maatschappelijke en religieuze instanties. Op 26 september zal er weer zo’n tocht zijn in Almere-Buiten.

Daaraan voorafgaand heeft de organisatie besloten een boom te planten in het Luierpark. In het Luierpark staan meer bijzondere bomen, de Davidia involucrata. Deze bomen worden zo genoemd omdat ze in de bloeiperiode de bloesem ‘als een luier’ dragen. De bomen worden opgedragen aan overleden kinderen en ze kunnen ook een bredere betekenis krijgen. Daarom staan er bordjes bij de bomen. Zo kan je zien welk verhaal er bij de boom hoort. Aan de indrukwekkende lijst, wordt nu een boom van vrede toegevoegd.

De organisatie kiest voor 16 mei als boomplantdag. De Verenigde Naties hebben in 2017 deze dag uitgeroepen als internationale dag van samenleven in vrede. In Almere staan verschillende organisaties daarbij stil, onder meer in het huis van vrede.