Achtergronden

Vanaf 1 september werk ik als classispredikant voor de classis Overijssel-Flevoland.

Tot 31 augustus werk ik voor 80 procent bij de Raad van Kerken als algemeen secretaris. 

En voor 20 procent ben ik verbonden aan Royal Jongbloed als uitgever.

Als algemeen secretaris zorg ik voor continuïteit in het contact van de kerken onderling. 
We hebben geregeld overleg met overheidsinstanties.
En waar de kerken gezamenlijk naar buiten treden zijn er de perscontacten. 
Klik hier voor actueel nieuws.

Als uitgever bij Royal Jongbloed verzorg ik de bijbeluitgaven. 
Dat is begonnen in 2003 met de introductie van De Nieuwe Bijbelvertaling. 
Later werd ik verbonden aan de Herziene Statenvertaling. 
Nu ben ik vooral bezig met de Willibrordvertaling en Het Boek. 
Klik hier voor actuele uitgaven. 

Als lid van de Raad van Toezicht ben ik verbonden aan de openbare bibliotheek in Zwolle. 

Ik heb zelf veel artikelen geschreven. En ook een boek 'Raven'.