Hoe Joods was Rembrandt?

In voorgaande eeuwen is de romantische voorstelling van zaken ontstaan dat Rembrandt een speciale band met Joden had. Hij zou bevriend zijn geweest met de filosoof Spinoza en met rabbijn Menasse ben Israël. In zijn schilderijen zag men soms sporen van Joodse mystiek (kabbala) en andere verwijzingen naar het Jodendom. De mensen uit Rembrandts dagelijkse omgeving, de Amsterdamse Jodenbuurt, zouden zijn inspiratiebron zijn geweest voor veel tekeningen en portretten. Maar klopt dit beeld wel?

Daarover gaat de lezing van drs. Marie Christine Walraven op woensdag 30 januari in de synagoge van Zwolle. In het verleden hadden tientallen van zijn schilderijen Joodse titels zoals bijvoorbeeld ‘Het Joodse Bruidje’. Gaat het hier wel om een Joods liefdespaar? In de lezing wordt deze voorstelling van zaken ontrafeld en gaat mevrouw Walraven op zoek naar de ware ‘Joodse’ Rembrandt. Drs. Marie Christine Walraven studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en is momenteel docent bij Kunst&Co-Uden. Zij houdt regelmatig lezingen over kunsthistorische onderwerpen.

De classicale werkgroep Kerk en Israël attendeert op het evenement. Het thema van de lezing is: “Rembrandt en het Jodendom”. De lezing die om 19.30 uur begint, wordt georganiseerd door de afdeling Zwolle/Overijssel van het Genootschap Nederland-Israël. De synagoge is gelegen aan de Samuel Hirschstraat 8. Niet-leden betalen een toegang van € 7,50.