Uitnodiging 9 september

 


Foto: Schilderij van Henk Pietersma, de kunstenaar uit Leeuwarden, die ook het omslag van de NBV maakte. Hij gaf me dit schilderij, toen ik algemeen secretaris van de Raad van Kerken werd. Het illustreert Lukas 5, de wonderbaarlijke visvangst. Pietersma is gewend Friese tekst in zijn werk op te nemen, zo ook hier: 'Djip wetter', staat er. De discipelen moeten naar dieper water, aan de andere kant van de boot. De netten raken zo vol, dat ze dreigen te scheuren. 

De uitnodigingskaarten zijn verstuurd. Op zondag 9 september Deo Volente, 15.00 uur, hoop ik te worden bevestigd als classispredikant Overijssel-Flevoland. Ds. Hans van Solkema, preses van de classis, zal de dienst leiden. Kavóca uit Kampen verleent muzikale medewerking. Het koor is er de laatste jaren altijd bij als ik een belangrijk moment heb te vieren. Organist in de dienst is Martijn de Jong. 

De kaarten zijn verstuurd naar alle kerkenraden, predikanten en relaties in de classis Overijssel-Flevoland. We vragen de mensen om zich officieel op te geven. Alleen dan kunnen we een plaats garanderen. Het is heel lastig in te schatten hoeveel mensen er komen. Vandaar deze wat formele aanpak. Wie informeel komt zonder aanmelding loopt het risico dat hij of zij er niet meer in kan. Maar wellicht valt het mee. In ieder geval is iedereen die dit leest welkom, zolang er stoelen beschikbaar zijn. 

We hebben ook gevraagd aan de kerkenraden om een foto te sturen van het kerkelijke leven. Die laten we zien in de dienst en op deze website. Je krijgt dan idee van wat de classis behelst. De classis is er immers ter bevordering van het gemeentelijke leven. 

In de dienst zijn verschillende schriftlezingen. Eén er van komt uit Lukas 5. Hierboven staat de aanleiding om juist die tekst te nemen als uitgangspunt. Het heeft met Henk Pietersma te maken, de kunstenaar uit Leeuwarden, die ooit een schilderij maakte en aan mij gaf. 'Dit lijkt me een passend geschenk voor iemand die in de kerk gaat werken', schreef hij me. Wat hij er mee bedoelt, overdenken we in de verbintenisdienst, zoals de dienst op 9 september officieel heet.