Loopbaan tussen bedrijf en kerk

Ds. Ger Zomer heeft op zondag 1 juli afscheid genomen als predikant (80 procent) van de protestantse gemeente in Lemele. Ger Zijl (en de website voegt daar onmiddellijk zijn vrouw Bea aan toe) heeft zeven jaar de gemeente Lemele gediend. Hij gaat, 67 jaar oud, met pensioen.

Hoewel hij formeel vertrekt als predikant en de gemeente een nieuwe herder en leraar moet zoeken, blijft Ger Zijl nog twee dagen per week beschikbaar voor het pastoraat, meldt de Stentor, de regionale variant van het Algemeen Dagblad, die een artikeltje wijdde aan dominee Zijl. Hij zal dus spaarzaam gebruik maken van de tuinstoel, die hem vanuit de gemeente werd aangereikt.

Internet verraadt een afwisselende loopbaan van Ger Zomer. Hij begon ooit als bankemployé in IJmuiden. Vervolgens was hij predikant in Oude Wetering en in Hoogeveen. Daarna werkte hij veertien jaar buiten der kerk om uiteindelijk in kerkelijk Lemele zijn betaalde arbeid af te ronden.

Ger Zijl studeerde theologie en specialiseerde zich in crisispastoraat. Later ging hij zich toeleggen op managementtrainingen en psychosociale begeleiding, meer en meer kwam het werk ook van buiten de kerk. Als klanttevredenheidsonderzoeker in de geestelijke gezondheidszorg en als zelfstandige werd hem langzaam maar zeker duidelijker hoe groot de problemen rond re-integratie zijn. Hij besloot daarom in 1996 zelf dat vak te gaan uitoefenen. Hij ging psychologie studeren. Als cognitief gedragstherapeut werd hij actief met een eigen outplacement en reintegratiebureau. In 2004 ging hij samenwerken met Bernhard Nanninga en werd het bedrijf Pre-Intens opgericht en in 2008 het Centrum voor Arbeid en Mobiliteit.

Ger Zijl gaf in 2008 nog een interview vanuit het Centrum voor Arbeid en Mobiliteit in Zwolle. Hij werd er getypeerd als een trendsettende ondernemer in de flexmarkt. Het centrum nam personeelsproblemen over van werkgevers door medewerkers in dienst te nemen en ze te ondersteunen in hun werk, of op weg daar naar toe. Ger legde uit wat het bedrijf deed. ‘Wat wij doen, is het oplossen van problemen en dreigende problemen van werkgevers door hun medewerkers in dienst te nemen. Werkgeversschap kan pas succesvol zijn als je je verdiept in mensen, als je hun vertrouwen wint én als je ze helpt bij het overwinnen van wat voor problemen dan ook in of rond hun functioneren’.