Wolters parttime naar IZB

Ds. Dick Wolters, hervormd predikant in Vollenhove-Sint Jansklooster, wordt per 1 maart trajectbegeleider bij IZB-focus, een project gericht op nieuwe vormen van missionair gemeentezijn.

IZB-focus wil gemeenteleden trainen in de navolging van Christus. Speerpunten van het werk van ds. Wolters is het toerusten van kerkenraden en het neerzetten van een programma van vorming en toerusting. Ds. Wolters is aangenomen voor tien uur in de week, gedurende twee jaar, met mogelijkheid van uitbreiding en verlenging. Hij blijft daarnaast aan de hervormde gemeente Vollenhove – St. Jansklooster verbonden.

Op de website van de hervormde gemeente Vollenhove-Sint Jansklooster staat een vacature voor een kerkelijk werker voor 10-15 uur in de week. ‘In verband met vermindering van werktijd van één van onze predikanten zijn we op zoek naar een kerkelijk werker’, zegt men in een toelichting. De kerkelijk werker verzorgt pastoraat en catechese.

‘In mijn werk als predikant heb ik ontdekt dat mijn grootste passie ligt bij vorming en toerusting’, vertelt Dick Wolters op de website van de IZB. ‘Als we met de kerkenraad een ‘heidag’ hebben om ons te bezinnen op discipelschap en gemeente zijn, dan ben ik helemaal in mijn element als ik via diverse werkvormen een bijdrage kan leveren aan het gesprek. Ook in andere toerustende activiteiten – preken, kringen, thema-avonden, catechese – vind ik het een uitdaging om bezig te zijn met de kern van christenzijn en bewustwording van onze missionaire roeping in deze tijd’.


Na zijn studie theologie in Utrecht, deed Dick zijn vicariaat bij ds. René de Reuver, de huidige scriba van de PKN, destijds predikant in Boskoop. Aansluitend kreeg hij er een aanstelling als kerkelijk werker voor een jaar, mede om een bijdrage te leveren aan de verzelfstandiging van een nieuwe wijkgemeente (‘de Stek’). In 2007 werd Dick bevestigd in het ambt van predikant, in Uitwijk-Waardhuizen, waar hij betrokken was bij het samengaan van hervormden en gereformeerden. ‘Daarbij moest niet het institutionele de drijfveer zijn, maar de eenheid die in Christus gegeven is.’ In de afgelopen 6 jaar was hij werkzaam in Vollenhove.

Nevenklussen heeft hij altijd wel gehad. Zo was hij o.a. lid van commissie die de conferenties met N.T. Wright en S. Wells (Groningen) organiseerde; hij was vier jaar voorzitter van de protestantse classis Kampen, redactiesecretaris van de uitgaven van ‘Geloven op goede gronden’ en docent dogmatiek aan de cursus Theologische vorming gemeenteleden in Wijk en Aalburg.

‘Ik zie mezelf niet de komende dertig jaar full time predikant zijn’, zegt hij. ‘Ook al omdat ik open wil staan voor wat God op mijn weg brengt aan verrassingen, nieuwe kansen en mogelijkheden. Toen ik de vacature bij IZB-Focus voorbij zag komen, was ik meteen geboeid: de combinatie van missionair werk en toerusting spreekt me aan’.