Riemer Roukema predikant Waalse gemeente

Dr. Riemer Roukema wordt op zondag 13 januari verbonden als predikant aan de Waalse gemeente in Zwolle. Hij is daar sinds 1 januari benoemd tot deeltijd predikant. Dr. Jaap van Slageren gaat voor in de kerkdienst, die wordt gehouden in de Waalse kerk aan de Schoutenstraat 4 en begint om 10.30 uur.

Riemer Roukema volgt ds. Henk Spoelstra op, die acht jaar aan de Waalse gemeente was verbonden. Spoelstra werkte voor tien procent in Zwolle vanuit zijn gemeente in Oosterbeek en later in Oss. Hij is in juni Waals predikant in Amsterdam en Haarlem geworden.

Riemer Roukema komt al zo’n vijftien jaar geregeld in de Waalse kerk. Hij leidt er ook met enige regelmaat de (Franstalige) kerkdiensten. Hij gaat nu officieel ‘hulpdiensten’ verrichten binnen een aanstelling van tien procent van de werktijd. Hij zal circa tien kerkdiensten per jaar verzorgen, een kring leiden en het pastoraat op zich nemen. Riemer blijft daarnaast verbonden als onderzoekshoogleraar vroeg christendom aan de PThU, met een aanstelling van twintig procent.

De Waalse kerk valt met haar twaalf gemeenten onder de classis Brabant-Limburg. Hij heeft dus formeel geen relatie tot de classis Overijssel-Flevoland (klik hier voor uitleg). De Waalse gemeente bestaat uit en wordt bezocht door vogels van verschillende pluimage, van allerlei kerken, van protestants in alle schakeringen tot gereformeerd-vrijgemaakt, rooms-katholiek en buitenkerkelijk. De meeste kerkgangers zijn Nederlanders uit Zwolle en omgeving die redelijk tot goed Frans kennen. De laatste tijd komen er twee Franstalige Afrikanen, een moeder en dochter uit Congo. Toen er nog een asielzoekerscentrum in Zwolle was, kwamen er meer Franstalige buitenlanders, die speciaal werden uitgenodigd.

Lang niet alle kerkgangers zijn lid, maar er wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden en “vrienden”. Velen zijn dus lid van een andere gemeente of parochie. Diverse kerkgangers zijn als praktisch buitenkerkelijken binnengekomen via de jazzconcerten die de voorzitter van de kerkenraad, Joop van Schaik, enkele keren per jaar op zaterdagmiddag in de Waalse kerk organiseert. Altijd vermeldt hij bij de mededelingen over volgende concerten en andere jazzactiviteiten in de regio dat er morgenochtend om half elf hier een kerkdienst is in de Franse taal: “goed voor uw Frans en goed voor uw ziel”.