Ds. Oane Reitsma verbonden aan Enschede

 ‘Sommige mensen vinden bidden moeilijk. Ik niet. Bidden is heel simpel praten met God. Wie (of wat) je ook maar onder het woord ‘God’ verstaat: Tegen hem (of haar) mag je alles zeggen. En het mooie is: Het blijft ook tussen mij en God. Dat is een vertrouwensband waar geen enkel ander aan kan tippen, misschien mijn geliefde niet eens’.

Dat zegt ds. Oane Reitsma uit Enschede in het blad van de Ontmoetingskerk in Enschede over ‘bidden’. Het blad heeft een nieuwe rubriek met de titel ontleend aan een liedje van Ramses Shaffey. Daarin gaan geïnterviewden in op elk van de werkwoorden uit het liedje: ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk, bewonder’.

Oane Reitsma wordt op zondag 8 juli aan de protestantse gemeente van Enschede verbonden. De feestelijke dienst is in de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 in Enschede. De dienst begint om 10.00 uur.

Oane Reitsma is in 2014 aan de VU gepromoveerd op een dissertatie met de titel ‘Klank als religieuze presentatie: de muzikale gestalte in een seculiere tijd belicht vanuit werk van Messiaen’. Hij studeerde orgel en kerkmuziek en is actief in de Werkgroep Eredienst van de PKN. Als geboren Fries kent hij het belang van streektalen in eredienst en pastoraat.