Pieter Endedijk 25 jaar predikant

Pieter Endedijk is 25 jaar predikant. Dat wordt in Almelo, waar hij nu werkzaam is, gevierd met een evensong en een receptie. Een evensong is een gezongen avondlied volgens de anglicaanse traditie. Het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken en organist Sebastiaan ’t Hart werken mee aan deze uitvoering in de Grote Kerk van Almelo op zondag 6 januari 2019 om 16.00 uur.

Pieter Endedijk heeft een belangrijke bijdrage geleverd als secretaris bij de totstandkoming van het nieuwe liedboek dat in 2013 verscheen. Hij gaf leiding aan de diverse werkgroepen die uiteindelijk leidde tot de introductie van een uitgave liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Het liedboek wordt juist in deze periode geëvalueerd in de generale synode van de PKN en de verwachting is dat er breed draagvlak is om de uitgave een structurele plaats te geven in het kerkelijk leven.

Pieter Endedijk is geboren in 1954 in Workum. Als peuter is hij naar Arnhem verhuisd en heeft daar op het conservatorium schoolmuziek, koordirectie en kerkmuziek gestudeerd. Na vijftien jaar is hij overgestapt naar de theologie en in 1994 predikant geworden. Ruim vijf jaar heeft hij gewerkt als coördinator van het liedboekproject, waarin hij kerkmuziek, theologie en hymnologie kon combineren.

Haaksbergen

Naast het jubileum van Pieter Endedijk kwam er bericht binnen dat Job Stein, predikant in Zelhem, het beroep naar Haaksbergen – Buurse heeft aangenomen. Daarmee komt er tegelijk een einde aan de interimperiode dat ds. Alida Groeneveld werkzaam is in Haaksbergen-Buurse.