Eigenhuis van Kampen naar Lemele

Ds. Leon Eigenhuis neemt op 20 januari afscheid van Kampen, Open Hof, na een dienstverband van vijftien jaar. Hij wordt op 3 februari verbonden aan de protestantse gemeente van Lemele. Hij volgt Ger Zijl op. Wie in kerkelijk Nederland de naam Lemele laat vallen, zal trouwens direct andere namen te horen krijgen van voorgangers die aan de voet van de Lemelerberg gewerkt hebben: Henk Berkhof, de dogmaticus, werkte er en Evert Jonker, de praktische theoloog.

Leon Eigenhuis is op dit moment ook voorzitter van het classicale college van visitatoren. In die hoedanigheid zal hij over enkele maanden worden opgevolgd door een nieuwe preses, die voor 25 procent voor zijn of haar werkzaamheden zal worden betaald. Leon Eigenhuis blijft gewoon als visitator verbonden aan het college. Lemele is immers net als Kampen onderdeel van de classis Overijssel-Flevoland. 

Op dezelfde dag als het afscheid van Leon Eigenhuis neemt ook Harm Feijen afscheid van Swifterbant. Na ruim 22 jaar verbonden te zijn geweest aan deze protestantse gemeente. Hij bereikt op 31 december 2018 de pensioengerechtigde leeftijd. Op de kaart waarin het afscheid staat aangekondigd, wordt liefdevol gezegd dat hij zich inzette voor de protestantse gemeente én voor de dorpsgemeenschap.  

Voor meer recente en komende mutaties, klik hier.
Foto: Leon Eigenhuis