Bevestiging Jaap van Beelen

Ds. Jaap van Beelen is zaterdag 1 september als eerste bevestigd als predikant in algemene dienst om als classispredikant voor Gelderland Zuid en Oost te kunnen gaan werken. Talloze vertegenwoordigers van gemeenten en kerkelijke organen en ook gewone belangstellenden hadden zich verzameld in de Martinikerk in Doesburg, waar diverse predikanten aan het woord kwamen. 

Ds. Jaap Huttenga, een vriend van Jaap van Beelen, kwam als eerste aan bod. Hij reflecteerde op de zeventig wijze mannen die Mozes moesten bijstaan bij de rechtspraak. Hij noemde Mozes 'een functionele atheïst', omdat hij alles zelf wilde doen. Mozes moest leren anderen in te schakelen. 

Ds. Jan Hogenhout had de leiding bij de verbintenisteksten. Hij weefde enkele gedachten in van de Emmaüsgangers. Hij uitte als diepste wens dat de nieuwe classispredikant als een soort Emmaüsganger met mensen zou mogen optrekken. 

Tenslotte kwam Jaap van Beelen zelf aan het woord. Hij stelde een tekst uit Handelingen 16: 6 en 7 centraal, waar Paulus eerst door de heilige Geest werd verhinderd het woord van God te verkondigen, om later in Mysië te ervaren dat de Geest hem juist aanzette tot een getuigenis. Van Beelen koppelde het aan woorden uit het Onze Vader: 'Uw wil geschiede'. 

Een bijzonder moment in de dienst was de bevestiging, waarbij ds. Jaap van Beelen knielde om daarna vanuit een kring van mensen om hem heen zegenwensen te horen verwoorden. Elk van de ringen was daarbij vertegenwoordigd.

De dienst in Doesburg is de eerste in een reeks van elf diensten. De verbintenis van Jaap van Beelen is bijzonder voor Overijssel en Flevoland, omdat de nieuwe classispredikant tot voor kort toerustingswerk verrichtte voor de ringen uit de burgerlijke gemeente Overijssel. Flevoland werd in die tijd voortgeholpen door ds. Peter Verhoef, die later deze maand als classispredikant voor Noord-Holland wordt bevestigd. 

Foto: Ds. dr. Jan Dirk Wassenaar, scriba van de classis Overijssel-Flevoland (rechts) is één van de eersten die de zojuist bevestigde ds. dr. Jaap van Beelen feliciteerde.